Odjel za puhače

Pročelnica: Roberta Glavaš, prof. mentor

Na Odjelu za puhače  nastavu pohađa 108 učenika od 1. do 6. razreda, te 13 učenika srednje škole. Od toga je 63 učenika flaute, 29 učenika klarineta, 13 učenika trube i 16 učenika saksofona.

Nastava na Odjelu za puhače organizirana je individualno.
Od 1. do 3. razreda nastava se održava 2 x tjedno po 30 minuta,a od 4. do 6. i u 1. i 2. razredu srednje 2 x tjedno po 45 minuta.

Nastavu flaute vodi 5 nastavnika:

 • Fanika Ivančić, prof.
 • Dragoslav Milošević, prof.
 • Mateja Šarlija, prof.
 • Jelena Valković, prof.mentor
 • Roberta Glavaš, prof. mentor


Nastavu klarineta vode 2 nastavnika:

 • Davor Polšek, prof.mentor
 • Martin Potočnik, prof.


Nastavu trube vodi nastavnik Ozren Ćorković, prof.

Nastavu saksofona vodi nastavnik Ivan Pavić, prof.
 

Nastava puhačkog orkestra odvija se 2 x tjedno po 6o minuta, a orkestar vodi Martin Potočnik, prof. klarineta.

Na Odjelu za puhače odvija se i nastava komorne glazbe koju vode nastavnici :

 • Fanika Ivančić, prof.
 • Dragoslav Milošević, prof.
 • Mateja Šarlija, prof.
 • Jelena Valković, prof.
 • Ozren Ćorković, prof.

NATJECANJA I NAGRADE ŠK. GOD. 2014./2015.

 

U ovoj školskoj godini 2016./2017. Odjel za puhače planira sudjelovati na Međuškolskom natjecanju Mladi Padovec u Novom Marofu, na Međunarodnom natjecanju Davorin Jenko u Beogradu i na Međunarodnom natjecanju "Woodwind & Brass" u Varaždinu.

Programi

flauta

Flauta

Flauta je glazbeni instrument koji spada u porodicu drvenih puhačkih instrumenata, ujedno je i najpokretniji instrument u toj skupini.

Razlikujemo uzdužnu i poprečnu flautu, kod oba instrumenta je jedna dimenzija bitno veća od druge dvije, no razlikuju se u tome što se u uzdužnu flautu zrak upuhuje na vrhu instrumenta, tako da se instrument nalazi ravno ispred nas i sviramo ga držeći ruke ispred sebe, dok se kod poprečne flaute zrak također upuhuje na vrhu instrumenta, ali sa strane, i instrument držimo s jedne strane lica i sviramo ga držeći ruke na strani, ne videći ih.

klarinet

Klarinet

Klarinet (it. clarinetto; njem. Klarinette; fr. clarinette; en. clarinet; rus. кларинет), skraćeno Cl., drveni je puhački instrument s јednostrukim јezičkom od trske.

truba

Truba

Truba ili trublja je limeno puhačko glazbalo koje izvodi najviše tonove, dakle više tonove od tube, roga i trombona. Smatra se jednim od najstarijih glazbala, pa se tako spominje već u antici.

truba

Saksofon

Saksofon je najmlađi u porodici drvenih duhačkih instrumenta. Porodicu saksofona izumio je A. Sax 1840. i danas se najčešće upotrebljavaju sopran, alt, tenor i bariton saksofon. Instrument ima usnik i jednostruki pisak kao i klarinet. Saksofon je transponirajući instrument (Es/B). Originalna djela za saksofon skladana su većinom od 20. st. do danas. Javlja se kao orkestralni instrument, solo ili u komornoj glazbi od koje je najčešći kvartet saksofona.