Odjel za teorijske glazbene predmete

Pročelnica: Antonija Poljuha, mag.muz.znanosti

U školskoj godini 2017./2018. nastavu solfeggia polazi 466 učenika osnovne škole, podijeljenih u 36 grupa:

 1. razred 100 učenika u 7 grupa
 2. razred 84 učenika u 7grupa
 3. razred 76 učenika u 6 grupa
 4. razred 71 učenika u 6 grupa 
 5. razred 69 učenika u 6 grupe
 6. razred 62 učenika u 4 grupe

   28 učenik 1. razreda srednje škole (7 učenika pripremni razred)
   18 učenika 2. razreda srednje škole (3 učenika pripremni razred)

Učenici 6. razreda pohađaju prema vlastitom odabiru izbornu nastavu Teorije glazbe.

S učenicima koji namjeravaju nastaviti glazbeno školovanje u srednjoj glazbenoj školi redovno će se raditi i na dodatnoj nastavi solfeggia. Prema potrebi će se organizirati i dopunska nastava za učenike kojima je potrebna pomoć u svladavanju nastavnog gradiva.

Nastavu solfeggia će izvoditi 5 nastavnika:

 • Petar Hendija, mag.mus.
 • Antonija Poljuha, prof.mentor
 • Ivan Javora, prof.
 • Klara Šimičić, mag.mus.
 • Renata Hrženjak, mag.mus.
 • Blaženka Barlović, prof.mentor

  Nastavu harmonije vodi prof. Ivan Javora.
  Nastavu povijesti glazbe vodi Tanja Halužan, prof.
  Nastavu talijanskog jezika vodi Natalija Glavak Horvatić, prof.
  Nastavu njemačkog jezika vodi Marina Ćuturić, prof.

   

Svake školske godine  planira se stručno usavršavanje nastavnika na seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog društva teoretičara i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, a nastavnici će se redovito usavršavati i na stručnim vijećima prema pozivima voditelja stručnih vijeća za grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Planira se odlazak na koncerte Simfonijskog orkestra s višim razredima, te na balet i operu u HNK.

U okviru Dana Grgoševića planiramo održati radionicu s učenicima, ali i roditeljima, na kojoj ćemo približiti život i rad Zlatka Grgoševića, čije ime nosi naša škola, te školsko natjecanje iz solfeggia. 

Najmlađi učenici - polaznici Početničkog solfeggia s voditeljicom Snježanom Petej održat će radionicu.