Odjel za teorijske glazbene predmete

Pročelnica: Antonija Poljuha, mag.muz.znanosti

U školskoj godini 2019./2020. nastavu solfeggia polazi 466 učenika osnovne škole, podijeljenih u 36 grupa:

 1. razred 134 učenika u 8 grupa (25 PO  Sv.Ivan Zelina)
 2. razred 79 učenika u 7grupa
 3. razred 76 učenika u 6 grupa
 4. razred 60 učenika u 6 grupa 
 5. razred 54 učenika u 6 grupe
 6. razred 51 učenika u 4 grupe

   21 učenik 1. razreda srednje škole
   15 učenika 1. pripremni razred
   29 učenika 2. razreda srednje škole
     5 učenika 2. pripremni razred
   12 učenika 3. razreda srednje škole
   13 učenika 4. razred srednje škole

Učenici 6. razreda pohađaju prema vlastitom odabiru izbornu nastavu Teorije glazbe i izbornu nastavu klavira obligatno, kao priprema za srednju školu.

S učenicima koji namjeravaju nastaviti glazbeno školovanje u srednjoj glazbenoj školi redovno će se raditi i na dodatnoj nastavi solfeggia. Redovito se organizira i dopunska nastava za učenike kojima je potrebna pomoć u svladavanju nastavnog gradiva.

Nastavu solfeggia će izvoditi 5 nastavnika:

 • Petar Hendija, mag.mus.
 • Antonija Poljuha, prof.mentor
 • Ivan Javora, mag.mus.
 • Klara Šimičić, mag.mus.
 • Renata Matus, mag.mus.
 • Blaženka Barlović, prof.savjetnik
 • Mihaela Pomper, mag.mus. (zamjena Anamaria Ledinek)
 • Antonija Švogor, mag.mus. (zamjena Jura Kaurinović, mag.mus.)

  Nastavu harmonije vode  Ivan Javora, mag.mus, Blaženka Barlović, prof.savjetnik, Petar Hendija, mag.mus., Mihaela Pomper, mag.mus.
  Nastavu povijesti glazbe vodi Lucija Šoštarić, mag.musicol.

Svake školske godine  planira se stručno usavršavanje nastavnika na seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog društva teoretičara i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, a nastavnici će se redovito usavršavati i na stručnim vijećima prema pozivima voditelja stručnih vijeća za grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Planira se odlazak na koncerte Simfonijskog orkestra s višim razredima, te na balet i operu u HNK.

U okviru Dana Grgoševića planiramo održati radionicu s učenicima, na kojoj ćemo približiti život i rad Zlatka Grgoševića, čije ime nosi naša škola, te školsko natjecanje iz solfeggia. 

Najmlađi učenici - polaznici Početničkog solfeggia s voditeljicom Jelenom Valković održat će radionicu i sudjelovati u školskim koncertima.