Odjel za teorijske glazbene predmete

Pročelnica: Antonija Poljuha, mag.muz.znanosti

U školskoj godini 2018./2019. nastavu solfeggia polazi 438 učenika osnovne škole, podijeljenih u 36 grupa:

 1. razred 96 učenika u 7 grupa
 2. razred 88 učenika u 7grupa
 3. razred 66 učenika u 6 grupa
 4. razred 67 učenika u 6 grupa 
 5. razred 55 učenika u 6 grupe
 6. razred 66 učenika u 4 grupe

   29 učenika 1. razreda srednje škole (8 učenika pripremni razred)
   16 učenika 2. razreda srednje škole (5 učenika pripremni razred)
   15 učenika 3. razreda srednje škole

Učenici 6. razreda pohađaju prema vlastitom odabiru izbornu nastavu Teorije glazbe i izbornu nastavu klavira obligatno, kao priprema za srednju školu.

S učenicima koji namjeravaju nastaviti glazbeno školovanje u srednjoj glazbenoj školi redovno će se raditi i na dodatnoj nastavi solfeggia. Redovito se organizira i dopunska nastava za učenike kojima je potrebna pomoć u svladavanju nastavnog gradiva.

Nastavu solfeggia će izvoditi 5 nastavnika:

 • Petar Hendija, mag.mus.
 • Antonija Poljuha, prof.mentor
 • Ivan Javora, mag.mus.
 • Klara Šimičić, mag.mus.
 • Renata Matus, mag.mus.
 • Blaženka Barlović, prof.savjetnik
 • Mihaela Hadrović, mag.mus.

  Nastavu harmonije vode  Ivan Javora, mag.mus, Blaženka Barlović, prof.savjetnik i Petar Hendija, mag.mus.
  Nastavu povijesti glazbe vodi Lucija Šoštarić, mag.mus.

Svake školske godine  planira se stručno usavršavanje nastavnika na seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog društva teoretičara i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, a nastavnici će se redovito usavršavati i na stručnim vijećima prema pozivima voditelja stručnih vijeća za grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Planira se odlazak na koncerte Simfonijskog orkestra s višim razredima, te na balet i operu u HNK.

U okviru Dana Grgoševića planiramo održati radionicu s učenicima, na kojoj ćemo približiti život i rad Zlatka Grgoševića, čije ime nosi naša škola, te školsko natjecanje iz solfeggia. 

Najmlađi učenici - polaznici Početničkog solfeggia s voditeljicom Snježanom Petej održat će radionicu.