Roditeljski sastanci

RODITELJSKI SASTANCI OSNOVNE ŠKOLE


SRIJEDA 23. SIJEČNJA 2019.

DVORANA ŠKOLE BJELOVARSKA 48 B

 

1. RAZREDI         16.30

2. RAZREDI        17.00

3. RAZREDI         17.30

4. RAZREDI         18.00

5. RAZREDI         18.30

6. RAZREDI         19.00

2. RODITELJSKI SASTANAK SREDNJA ŠKOLA


SRIJEDA 28. STUDENOG 2018.

DVORANA 004  BISTRIČKA 7 (GIMNAZIJA SESVETE)

 

                           1. RAZRED                                      17.30

                           2. PRIPREMNI I 2. RAZRED         18.15

                           3. RAZRED                                       19.00

 

RODITELJSKI SASTANAK OSNOVNA ŠKOLA


SRIJEDA 12. RUJNA 2018.

DVORANA ŠKOLE BJELOVARSKA 48 B

 

1. RAZREDI         16.30

2. RAZREDI         17.15

3. RAZREDI         17.45

4. RAZREDI         18.15

5. RAZREDI         18.45

6. RAZREDI         19.15

 

 

RODITELJSKI SASTANAK SREDNJA ŠKOLA


SRIJEDA 05. RUJNA 2018.

DVORANA ŠKOLE BJELOVARSKA 48 B

 

1. PRIPREMNI I 1. RAZRED       19.00

2. PRIPREMNI I 2. RAZRED       18.00

3. RAZRED                                     17.00