Roditeljski sastanci

1. RODITELJSKI SASTANAK UČENIKA OSNOVNE GLAZBENE  ŠKOLE

DVORANA ŠKOLE BJELOVARSKA 48 B

1. RAZRED -  učenici KLAVIRA I HARMONIKE

UTORAK 07.RUJNA 2021.

DVORANA BJELOVARSKA

17.00

RAZREDNIK

LOVRO KOVAČEVIĆ

1. RAZRED -  učenici FLAUTE, KLARINETA, TRUBE, SAKSOFONA, OBOE, TROMBONA

UTORAK 07.RUJNA 2021.

DVORANA BJELOVARSKA

17.45

RAZREDNIK

LOVRO KOVAČEVIĆ

1. RAZREDI-  učenici VIOLINE, VIOLE, VIOLONČELA, TAMBURE, GITARE

UTORAK 07.RUJNA 2021.

DVORANA BJELOVARSKA

18.30

RAZREDNIK

LOVRO KOVAČEVIĆ

  1. RAZRED
    PODRUČNI ODJEL SVETI IVAN ZELINA

PONEDJELJAK 06.RUJNA 2021.

DVORANA ZELINA
VATROGASNA 3

18.30

RAZREDNICA

ANA JAKLINOVIĆ

2. RAZREDI – učenici KLAVIRA, HARMONIKE, VIOLINE, VIOLE, VIOLONČELA
(MATIČNA ŠKOLA I PODRUČNI ODJEL ZELINA)

ČETVRTAK 16.RUJNA 2021.
ZOOM

17.30

RAZREDNICA

ANA VESELI

2. RAZREDI – učenici TAMBURE, FLAUTE, OBOE, TRUBE, GITARE

(MATIČNA ŠKOLA I PODRUČNI ODJEL ZELINA)

 

ČETVRTAK 16.RUJNA 2021.
ZOOM

18.00

RAZREDNICA

ANA VESELI

3. RAZREDI

(MATIČNA ŠKOLA I PODRUČNI ODJEL ZELINA)

ČETVRTAK 16.RUJNA 2021.
ZOOM

18.30

RAZREDNICA

VLATKA KOCIJANČIĆ

4. RAZREDI

SRIJEDA 15.RUJNA 2021.
ZOOM

17.30

RAZREDNICA

IVA LEDENKO

5. RAZREDI

SRIJEDA 15.RUJNA 2021.
ZOOM

18.00

RAZREDNIK

OZREN ĆORKOVIĆ

6. RAZREDI

SRIJEDA 15.RUJNA 2021.
ZOOM

18.30

RAZREDNICA

TENA NOVAK VINCEK

 

 

 

 

POČETNIČKI SOLFEGGIO

ČETVRTAK
09.RUJNA 2021.

DVORANA BJELOVARSKA

19.00

NASTAVNICA
JELENA VALKOVIĆ

 

 

1. RODITELJSKI SASTANAK UČENIKA SREDNJE ŠKOLE

DVORANA ŠKOLE BJELOVARSKA 48 B

1. B i 2. B
(PRIPREMNI RAZREDI)

PONEDJELJAK
06. RUJNA 2021.

17.30

RAZREDNICA
MANDA SVIBEN

1. A

PONEDJELJAK
06. RUJNA 2021.

18.00

RAZREDNICA

BLAŽENKA BARLOVIĆ

2. A

SRIJEDA
08.RUJNA 2021.

17.30

RAZREDNIK
IVAN JAVORA

3. A  
3. B

PONEDJELJAK
06.RUJNA 2021.

BISTRIČKA

18.00

RAZREDNICA

LUCIJA ŠOŠTARIĆ

4. A

SRIJEDA
08.RUJNA 2021.

18.15

RAZREDNICA

IDA KANI

4. B

SRIJEDA
08.RUJNA 2021.

18.15

RAZREDNIK

PETAR HENDIJA