Skupno muziciranje

Programi

SKUPNO MUZICIRANJE

U školi djeluje 5 orkestara: gudački, puhački (veliki i mali), harmonikaški, tamburaški 

16 komornih sastava i 6 grupa zbora.

Cilj nastave skupnog muziciranja – kao obveznog predmeta od 3.razreda glazbene škole je:

 • razvijati sluh, ritam i sposobnost suradnje s ostalim izvođačima
 • razvijati komunikaciju i socijalizaciju učenika
 • navikavanje na gledanje i realiziranje dirigentskih uputa
 • upoznavanje sa značajkama djela različitih stilskih razdoblja
 • razvijanje sposobnosti snalaženja, dinamike i ritamske preciznosti
 • javni nastupi, uspješne izvedbe na javnim nastupima najbolja su motivacija za učenje i vježbanje
   

Planirani nastupi:

 • Adventski i Božićni koncerti škole
 • Završni koncert škole
 • Svjetski dan harmonike u Karlovcu
 • Produkcije odjela
 • Koncerti u okviru Dana Grgoševića