Vijeće roditelja i Vijeće učenika

Vijeće roditelja i Vijeće učenika u školskoj godini 2021./2022. čine:

Razred: 1. A
Vijeće roditelja: SANELA ŠARIĆ
Vijeće učenika: NIKOLA ČULJAK

Razred: 1. B
Vijeće roditelja: RITA BILANDŽIJA
Vijeće učenika: DANIJELA BROZ

Razred: 1. C
Vijeće roditelja: SANJA ČULJAK
Vijeće učenika: LUCIJA ČIBARIĆ

Razred : 1. D

Vijeće roditelja: JOSIPA VLAINIĆ
Vijeće učenika: VITA BOROŠ

Razred : 1. E

Vijeće roditelja: SUZANA KRIŠTOF LASTAVIĆ
Vijeće učenika: FRAN HRGOVIĆ

Razred : 1. F

Vijeće roditelja: ŽELJKA PAVIĆ
Vijeće učenika: JOSIP CVENARIĆ

Razred : 1. G

Vijeće roditelja: MARIJA MARIĆ
Vijeće učenika: HANA BRUSAN

Razred : 1. Z

Vijeće roditelja: LIDIJA VEŠLIGAJ
Vijeće učenika: EVA MARKOVIĆ

Razred: 2. A
Vijeće roditelja: ŽELJKA STRAŽNICKI
Vijeće učenika: ANDRO ČERKEZ

Razred: 2. B
Vijeće roditelja: LEA BUZA
Vijeće učenika: MARIJETA JUKIĆ

Razred: 2. C
Vijeće roditelja: VALENTINA BUKAL
Vijeće učenika: NIKA PAŠALIĆ

Razred : 2. D
Vijeće roditelja: ŽELJKA ZOVKO
Vijeće učenika: NIKA MARI KOLIĆ

Razred : 2. E
Vijeće roditelja: KORNELIJA HERMAN
Vijeće učenika: KATJA TESLA

Razred : 2. Z
Vijeće roditelja: ROBERT SVORNIK
Vijeće učenika: IVONA JELAVIĆ

Razred: 3. A
Vijeće roditelja: VIŠNJICA IVANIĆ NOVAK
Vijeće učenika: ANA MARIJA JUKIĆ

Razred: 3. B
Vijeće roditelja: DANIJEL BAN
Vijeće učenika: DAVID MATUS

Razred: 3. C
Vijeće roditelja: ZLATKO KUNTIĆ
Vijeće učenika: VITA VALKOVIĆ

Razred: 3. D
Vijeće roditelja: JADRANKA NIKOLIĆ
Vijeće učenika: TEA NIKOLIĆ

Razred: 3. E
Vijeće roditelja: MELITA SEVER CUGLIN
Vijeće učenika: MARKO MATIĆ

Razred: 3. Z
Vijeće roditelja: SUZANA HORVAT ŠEB
Vijeće učenika: HELENA BRCKOVIĆ

Razred: 4. A 
Vijeće učenika: TIA KERETA

Razred: 4. B
Vijeće roditelja: ŽELJKA BILANOVIĆ
Vijeće učenika: LAURA FIJALA

Razred: 4. C
Vijeće roditelja: IVANA HAVRLE KOZARIĆ
Vijeće učenika: TOMO HADAŠ

Razred: 4. D
Vijeće roditelja: DRIJENKA PANDŽIĆ KULIŠ
Vijeće učenika: MIHAEL RADOŠ

Razred: 5. A
Vijeće roditelja: ISKRA KAPITAN
Vijeće učenika: ANA SLADOJA

Razred: 5. B
Vijeće roditelja: DRAGICA RAPO HERCIGONJA
Vijeće učenika: DAVID DROČIĆ

Razred: 5. C
Vijeće roditelja: IVANA VEČEK
Vijeće učenika: LEON FILIPOVIĆ

Razred: 5. D
Vijeće roditelja: TAMARA ŠALAMUN
Vijeće učenika: PATRIK STJEPIĆ

Razred: 6. A

Vijeće roditelja: MARIJANA PETRA ŠEBELIĆ
Vijeće učenika: LANA CAR

Razred: 6. B
Vijeće roditelja: MARIJANA BONUS
Vijeće učenika: LANA GRGIĆ

Razred: 6. C
Vijeće roditelja: VESNA ŠPOREC DRAGOVIĆ
Vijeće učenika: LUKA TIRIĆ

Razred: 6. D
Vijeće roditelja: MARTINA ŽANIĆ
Vijeće učenika: LUKA VULETIĆ

Razred: 1. A - SŠ
Vijeće roditelja: STIPE JOLIĆ
Vijeće učenika: KAROLINA MITROVIĆ

Razred: 1.B - SŠ
Vijeće roditelja: KRISTIJAN CIRIMOTIĆ
Vijeće učenika: ANGELA CIRIMOTIĆ

Razred : 2. A - SŠ
Vijeće roditelja: SANJA MARASOVIĆ
Vijeće učenika: TIN MARASOVIĆ

Razred : 2. B - SŠ
Vijeće roditelja: ŽELJKO HANŽIĆ
Vijeće učenika: ALEN HANŽIĆ

Razred : 3. A - SŠ
Vijeće roditelja: MARIJA KRALJ
Vijeće učenika: LUCIJA REZO

Razred : 3. B - SŠ
Vijeće roditelja: ANTO EŠEGOVIĆ
Vijeće učenika: DAVID GALOVIĆ

Razred : 4. A - SŠ
Vijeće roditelja: VLADO GRGIĆ
Vijeće učenika: IVONA BAKOVIĆ

Razred : 4. B - SŠ
Vijeće roditelja: LJILJANA MIHALIĆ
Vijeće učenika: MAGDALENA MIJATOVIĆ

Pitanja i odgovori

Dragi učenici i učenice Glazbene škole Zlatka Grgoševića, 
ovdje ćemo u nastavku objavljivati odgovore na Vaša anonimna pitanja koja ste ubacili u poštanske sandučiće naše stručne službe.