Vijeće roditelja i Vijeće učenika

Vijeće roditelja i Vijeće učenika u školskoj godini 2017./2018. čine:

Razred: 1. A
Vijeće roditelja: ANA KLARIĆ
Vijeće učenika: ANTONIJA JUKIĆ

Razred: 1. B
Vijeće roditelja: ALISA GALIR
Vijeće učenika: VILIM BARIČEVIĆ

Razred: 1. C
Vijeće roditelja: ANDREAS ĆURIĆ
Vijeće učenika: EMANUEL VEČEK

Razred : 1. D

Vijeće roditelja : MARIJA TOMŠIĆ
Vijeće učenika : MILAN KUTLEŠA

Razred: 2. A
Vijeće roditelja: KATARINA JUKIĆ
Vijeće učenika: GABRIJEL BRLEČIĆ

Razred: 2. B
Vijeće roditelja: ANA POPOVIĆ
Vijeće učenika: DORA KULEŠ

Razred: 2. C
Vijeće roditelja: ZORA DŽEKO
Vijeće učenika: IVAN BONUS zamjenik predsjednice

Razred: 3. A
Vijeće roditelja: MELINDA BOŠNJAK
Vijeće učenika: JAKOV HALAMBEK

Razred: 3. B.
Vijeće roditelja: IVICA FRANČIĆ
Vijeće učenika: IVAN RINGL

Razred: 3. C
Vijeće roditelja: TAMARA PURKERT
Vijeće učenika: TEREZA ŠARIĆ

Razred: 4. A
Vijeće roditelja: VLADIMIR MARIĆ zamjenik predsjednice
Vijeće učenika: DAVID GALOVIĆ

Razred: 4. B
Vijeće roditelja: NIKOLINA MATEŠIĆ
Vijeće učenika:BORNA KRALJ

Razred: 4. C
Vijeće roditelja: ANTO EŠEGOVIĆ
Vijeće učenika: RUŽICA FILIPOVIĆ

Razred: 5. A
Vijeće roditelja: MARIJA KRALJ
Vijeće učenika: ANTONIJA RIHTARIĆ

Razred: 5. B
Vijeće roditelja: ŽELJKA ZOVKO -  predsjednica
Vijeće učenika: VIKTORIJA ACMAN

Razred : 5. C
Vijeće roditelja : MORENA PLAŠĆ
Vijeće učenika : PAOLA RAIČ

Razred: 6. A
Vijeće roditelja: MIROSLAV BUKAL
Vijeće učenika: BARBARA BEGIĆ

Razred: 6.B
Vijeće roditelja: SANDRA PERVAN
Vijeće učenika: LEA PETEJ - predsjednica

Razred: 1.A - PRIPR.
Vijeće roditelja: JASNA ČUTURIĆ
Vijeće učenika: PETRA PUZAK

Razred: 1.B - SŠ
Vijeće roditelja: SLAVICA ŠKODA
Vijeće učenika: FILIP BUHINIČEK

Razred : 1. C - SŠ
Vijeće roditelja : SUZANA TOPIĆ
Vijeće učenika : JAKOV BOROVEC

Razred : 2. A - PRIPR.
Vijeće roditelja : DENIS MURČEHAJIĆ
Vijeća učenika : MARIO MURČEHAJIĆ

Razred : 2. B - SŠ
Vijeće roditelja : GABRIELLE FUNDELIĆ
Vijeće učenika : JOSIPA LEKŠIĆ