Vijeće roditelja i Vijeće učenika

Vijeće roditelja i Vijeće učenika u školskoj godini 2018./2019. čine:

Razred: 1. A
Vijeće roditelja: HRVOJE HRŽICA
Vijeće učenika: KAJA KORBAR

Razred: 1. B
Vijeće roditelja: DALIJA ĐUREK
Vijeće učenika: NIKA KOLARIĆ

Razred: 1. C
Vijeće roditelja: IVANA JURKOVIĆ
Vijeće učenika: DAVID BREZARIĆ

Razred : 1. D

Vijeće roditelja : MARIJA BALIĆ
Vijeće učenika : TIN BUKAL

Razred: 2. A
Vijeće roditelja: MARIO BODROŽIĆ
Vijeće učenika: DINO OKANOVIĆ

Razred: 2. B
Vijeće roditelja: MARIJA ŠEBEK
Vijeće učenika: EMA OKANOVIĆ

Razred: 2. C
Vijeće roditelja: MARTINA BANDIĆ
Vijeće učenika: EMANUEL VEČEK

Razred : 2. D
Vijeće roditelja : DANIJELA SLADOJA
Vijeće učenika : MILAN KUTLEŠA

Razred: 3. A
Vijeće roditelja: ANA JUKIĆ
Vijeće učenika: GABRIJEL BRLEČIĆ

Razred: 3. B.
Vijeće roditelja: ANA POPOVIĆ
Vijeće učenika: DORA KULEŠ

Razred: 3. C
Vijeće roditelja: DANIJEL STANIĆ
Vijeće učenika: IVAN KRZNARIĆ

Razred: 4. A
Vijeće roditelja: TOMISLAV KUBIN
Vijeće učenika: JAKOV HALAMBEK

Razred: 4. B
Vijeće roditelja: IVICA FRANČIĆ
Vijeće učenika: IVAN RINGL, zamjenik predsjednika

Razred: 4. C
Vijeće roditelja: MARTINA GRANIĆ
Vijeće učenika: BORNA JELEČKI

Razred: 5. A
Vijeće roditelja: MIRELA VULETIĆ
Vijeće učenika: MARIJA REZO

Razred: 5. B
Vijeće roditelja: TOMISLAV GELO, zamjenik predsjednice
Vijeće učenika: TVRTKO PIGAC

Razred : 5. C
Vijeće roditelja : ANTO EŠEGOVIĆ
Vijeće učenika : RUŽICA FILIPOVIĆ

Razred: 6. A
Vijeće roditelja: MARIJA KRALJ
Vijeće učenika: MARIJA MARTINEK

Razred: 6. B
Vijeće roditelja: JELENA ACMAN
Vijeće učenika: MARTIN ŠPEHAR

Razred : 6. C
Vijeće roditelja : MORENA PLAŠĆ
Vijeće učenika : PAOLA RAIČ

Razred: 1.A - PRIPR.
Vijeće roditelja: SANJA MARASOVIĆ
Vijeće učenika: IVA KRAMER

Razred: 1.B - SŠ
Vijeće roditelja: KAROLINA VUČKOVIĆ ŠALAMUN, predsjednica
Vijeće učenika: PETAR VRABAC

Razred : 1. C - SŠ
Vijeće roditelja : BERNARDICA ŽAGAR
Vijeće učenika : DOMINIK MIKULČIĆ

Razred : 2. A - SŠ
Vijeće roditelja : SLAVICA TOMŠIĆ ŠKODA
Vijeća učenika : MAGDALENA ŠKODA

Razred : 2. B - SŠ
Vijeće roditelja : SUZANA TOPIĆ
Vijeće učenika : MIHAEL BELAS

Razred : 2. C - PRIPR.
Vijeće roditelja : JASNA PERANOVIĆ
Vijeće učenika : PETRA PUZAK

Razred : 3. A - SŠ
Vijeće roditelja : MIRELA BELUŠIĆ PANTALON
Vijeće učenika : MARKO DONAT PANTALON