Vijeće roditelja i Vijeće učenika

Vijeće roditelja i Vijeće učenika u školskoj godini 2020./2021. čine:

Razred: 1. A
Vijeće roditelja: MARTINA ČERKEZ
Vijeće učenika: GABRIELA BELJAN

Razred: 1. B
Vijeće roditelja: LEA BUZA
Vijeće učenika: REBEKA ŽEGMAN

Razred: 1. C
Vijeće roditelja: DANIJELA STJEPANOVIĆ
Vijeće učenika: PETAR KUBIN

Razred : 1. D

Vijeće roditelja : ŽELJKA ZOVKO
Vijeće učenika : BENJAMIN FORETIĆ

Razred : 1. Z

Vijeće roditelja : ROBERT SVORNIK
Vijeće učenika : IVAN MAJCUG

Razred: 2. A
Vijeće roditelja: DAJANA BARIŠIĆ HANČIĆ
Vijeće učenika: FRANKA KRALJ

Razred: 2. B
Vijeće roditelja: MARKO BLAŽETIĆ
Vijeće učenika: VERONIKA RAMLJAK

Razred: 2. C
Vijeće roditelja: SNJEŽANA ŠIMUNAC
Vijeće učenika: VITA VALKOVIĆ

Razred : 2. D
Vijeće roditelja : VESNA KOLAR
Vijeće učenika : MARKO MATIĆ

Razred : 2. Z
Vijeće roditelja: IVANČICA GROZAJ
Vijeće učenika: MAGDALENA BUZJAK

Razred: 3. A
Vijeće roditelja: VALERIJA NOVOSEL
Vijeće učenika: NADJA TODOROVIĆ

Razred: 3. B.
Vijeće roditelja: ŽELJKA BILANOVIĆ
Vijeće učenika: MIA MALJKOVIĆ

Razred: 3. C
Vijeće roditelja: SLAVKO POLJAK
Vijeće učenika: PAVLE ŠALAMUN

Razred: 3. D
Vijeće roditelja: DRIJENKA PANDŽIĆ KULIŠ
Vijeće učenika: PETAR GREGUREC

Razred: 4. A
Vijeće roditelja: MARIJO BODROŽIĆ
Vijeće učenika: LOVRO KAPITAN

Razred: 4. B
Vijeće roditelja: MATIJA DROČIĆ
Vijeće učenika: EMA BRADAČ

Razred: 4. C
Vijeće roditelja: IVANA VEČEK
Vijeće učenika: EMANUEL VEČEK

Razred: 5. A
Vijeće roditelja: MARIJANA ŠEBELIĆ
Vijeće učenika: JOSIPA MATIĆ

Razred: 5. B
Vijeće roditelja: ANA POPOVIĆ
Vijeće učenika: DORA KULEŠ

Razred: 5. C
Vijeće roditelja: MARIJANA BONUS
Vijeće učenika: LANA GRGIĆ

Razred: 6. A
Vijeće roditelja: DRAŽEN HALAMBEK
Vijeće učenika: MIHAEL KUBIN

Razred: 6. B
Vijeće roditelja: STIPE JOLIĆ
Vijeće učenika: BORNA JELEČKI

Razred: 1. A - SŠ
Vijeće roditelja: BOŽANA ŠUŠNJAR HODAK
Vijeće učenika: TIN MARASOVIĆ

Razred: 1.B - PR 
Vijeće učenika: ALEN HANŽIĆ

Razred : 2. A - SŠ
Vijeće roditelja : MARIJA KRALJ
Vijeće učenika : LUCIJA REZO

Razred : 2. B - SŠ
Vijeće roditelja : ANTO EŠEGOVIĆ
Vijeće učenika : DAVID GALOVIĆ

Razred : 2. C - PR
Vijeće roditelja : MORENA PLAŠČ
Vijeće učenika : PAULINA ŠEBELIĆ

Razred : 3. A - SŠ
Vijeće roditelja : SNJEŽANA PETEJ
Vijeće učenika : DOMINIK MIKULČIĆ

Razred : 3. B - SŠ
Vijeće roditelja : KREŠIMIR PAVKOVIĆ
Vijeće učenika : SARA PAVKOVIĆ

Razred : 4. A - SŠ
Vijeće roditelja : SUZANA TOPIĆ
Vijeće učenika : MARIJA TOPIĆ
 

Pitanja i odgovori

Dragi učenici i učenice Glazbene škole Zlatka Grgoševića, 
ovdje ćemo u nastavku objavljivati odgovore na Vaša anonimna pitanja koja ste ubacili u poštanske sandučiće naše stručne službe.