Protokol o postupanju u vrijeme epidemije COVID-19

U skladu s modelom i preporukama za odgojno obrazovni rad i izvođenje nastave u uvjetima povezanim s Covid-19 donesenim od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u skladu s dokumentom HZJZ-a, ovim Protokolom uređuje se postupanje učenika, njihovih roditelja (skrbnika) i zaposlenika Glazbene škole Zlatka Grgoševića za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.

 

nastava u školi za vrijeme epidemije COVID-19 odvija se prema modelu A (nastava u školi), a odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja nastavni satovi skraćeni su za 5 minuta
svi djelatnici Škole dužni su upoznati se s Uputama za rad škole tijekom epidemije na stranicama HZJZ-a gdje se nalaze sljedeći dokumenti:

 

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, PREPORUKE ZA RAD GLAZBENIH ŠKOLA TIJEKOM EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

  • na ulazu u zgradu na svim lokacijama učenici, djelatnici i drugi (dostava) dužni su dezinficirati ruke
  • potrebno je izbjegavati dodirivanje lica, prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke,
  • redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijens.

 

Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na POVEZNICI:
prilikom ulaska u školu te kretanja zajedničkim prostorima škole (hodnicima, stubištem) svi učenici (osim učenika 1. i 2. razreda osnovne glazbene škola), zaposlenici i druge osobe dužni su koristiti medicinsku ili platnenu masku U učionicama učenici ne moraju koristiti maske jer su smanjene obrazovne grupe, te je osiguran dovoljan razmak između učenika i postavljeni pregradni stalci za individualnu nastavu instrumenata
od 3.razreda osnovne škole individualna nastava instrumenata, grupna nastava glazbeno teorijskih i općeobrazovnih predmeta te skupno muziciranje odvijaju se u blok-satovima, a ako se radi o nastavi dva ili tri različita predmeta kod istog nastavnika i u trosatima
dodatna i dopunska nastava održavat će se za učenike kojima je potrebno, a bit će organizirana u skladu s epidemiološkim mjerama
učenici imaju obvezu redovitog pohađanja nastave, a roditelj ima obvezu opravdati svoje dijete u slučaju bolesti ili zatražiti izostanak sukladno odredbama pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
u prostoru učionice tijekom nastavnog procesa boravi samo njihov nastavnik, ostalima nije dozvoljen pristup
nastava solfeggia na lokaciji I.G. Kovačića 19 u jutarnjem turnusu započinje u 7.45 kako naši učenici ne bi došli u kontakt s učenicima Osnovne škole Sesvete, čija nastava počinje u 8.00
ne preporuča se učenicima i djelatnicima izlazak izvan prostora škole tijekom odgojno - obrazovnog rada
prilikom ulaska, izlaska i kretanja po školi svi učenici, zaposlenici, kao i druge osobe dužni su držati razmak od najmanje 1,5 m, te se stubištem i hodnicima kretati obilježenim smjerom
nastavnici i stručni suradnici ne okupljaju se u zbornici, zbornica postaje dodatna učionica
zabranjeno je zadržavanje učenika i djelatnika unutar prostora škole po završetku nastave i radnog vremena
izlazak učenika iz učionice nadgleda nastavnik te vodi brigu o održavanju distance i pridržavanju svih ostalih mjera
sve administrativne poslove nastavnici odrađuju u svojim učionicama
tjedna zaduženja nastavnika i stručne suradnice napravljena su u skladu s propisima, kao da nema epidemije COVID-19, ali svaki nastavnik treba biti spreman i na promjene kao što su zamjene kolega, promjena modela izvođenja odgojno-obrazovnog rada i sl.
sva komunikacija s roditeljima (roditeljski sastanci, informativni razgovori) održavaju se putem telefonskih razgovora i mailom
sva komunikacija s ravnateljicom, tajništvom, računovodstvom, stručnom službom odvija se na daljinu, a pitanja koja se ne mogu riješiti na daljinu, roditelj prethodno dogovara sastanak putem telefona ili preko mail adresa objavljenih na mrežnoj stranici škole
roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djeci prije dolaska na nastavu, u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu već se javljaju telefonom ravnatelju škole i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta
roditelji ne dovode dijete u školu ukoliko :ima simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, gastrointestinalne smetnje – proljev, povraćanje i bol u trbuhu)
ima izrečenu mjeru samoizolacije
ima saznanja da je zaraženo s COVID-19
kod pojave znakova bolesti koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 dijete/učenik ostaje kod kuće, roditelj/skrbnik javlja liječniku obiteljske medicine, obavještava predmetnog nastavnika ili razrednika srednje škole, te ravnatelja ili tajnika glazbene škole
kad se kod učenika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa; za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna, izriče se mjera samoizolacije
nastavnici su obvezni po dolasku u školu izmjeriti tjelesnu temperaturu i unijeti vrijednost u Evidenciju ulaska i izlaska djelatnika i drugih osoba, kao i podatke o vremenu ulaska i izlaska iz škole
u slučaju povišene tjelesne temperature iznad 37,2 zaposlenik ne dolazi u školu već se javlja telefonom ravnatelju i/ili tajnici i/ili voditeljici smjene i obiteljskom liječniku
u slučaju da zaposlenik razvije simptome bolesti tijekom radnog vremena, odmah napušta školu uz obavijest ravnatelju i/ili tajniku, i/ili voditeljici smjene
u slučaju da učenik razvije simptome bolesti tijekom nastave, škola će odmah pozvati roditelja i izolirati učenika u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja, te o svemu obavijestiti Gradski ured za obrazovanje
roditeljima nije dozvoljen ulazak u školu
iznimno roditelj učenika s poteškoćama smije dovesti svoje dijete do učionice gdje ga preuzima nastavnik ; roditelj je dužan napustiti prostor škole, a po završetku nastave nastavnik ga poziva da dođe po učenika
nastavnici su dužni provjetravati učionice prije dolaska i nakon odlaska učenika u individualnoj i grupnoj nastavi, dezinficirati školske instrumente, stol, pregradne stalke, kvaku učionice (ukoliko nije u mogućnosti spremačica)
učenici su dužni na individualnoj nastavi koristiti svoje instrumente ili unajmljene školske (osim klavira), kod kuće ih dezinficirati prije i nakon održane nastave; nastavnici klavira i harmonike dužni su dezinficirati instrumente nakon svakog učenika
pomoćno i tehničko osoblje čisti i dezinficira korištene površine i prostorije prije početka jutarnje smjene, po završetku jutarnje smjene i po završetku individualne ili grupne nastave te prije početka i po završetku rada ravnateljstva, tajništva i računovodstva; od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražena je suglasnost za zapošljavanje dodatnih spremačica
Za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19 ne organiziraju se natjecanja, školski i javni nastupi učenika, posjeti koncertima u organizaciji škole, te slične aktivnosti.
 

Ovaj Protokol stupa na snagu danom donošenja.

Protokol je na snazi do okončanja epidemije COVID -19.

 

Zagreb-Sesvete, 10.9.2020. godine

 

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.