Učenici 6. razreda pohađaju prema vlastitom odabiru izbornu nastavu Teorije glazbe i izbornu nastavu klavira obligatno kao pripremu za srednju glazbenu školu.

 

S učenicima koji namjeravaju nastaviti glazbeno školovanje u srednjoj glazbenoj školi redovito se radi i na dodatnoj nastavi solfeggia. Redovito se organizira i dopunska nastava solfeggia za one učenike kojima je potrebna pomoć u svladavanju nastavnog gradiva.

 

Nastavnici teorijskih glazbenih predmeta su :

 • Petar Hendija, mag. mus.
 • Antonija Poljuha, prof. savjetnik
 • Ivan Javora, mag. mus.
 • Klara Šimičić, mag. mus.
 • Renata Matus, mag. mus.
 • Antonija Švogor, mag. mus. (zamjena Ana Marija Barišić, mag.mus.)
 • David Batinić, mag. mus.
 • Blaženka Barlović, prof. savjetnik
 • Marin Petrović, nast.
 • Lucija Šoštarić, mag. musicol. - nastavnica povijesti glazbe
 • Dora Budimir, mag.mus.

 

Oni najmlađi učenici u našoj školi polaze početnički solfeggio ili igraonicu pod vodstvom Antonije Poljuhe, prof. mentor.  

Ostali odjeli

 

ODJEL ZA GUDAČE

Violina je gudački instrument s četiri žice, i od svih gudačkih instrumenata proizvodi najviše tonove i najmanjih je dimenzija.

 

ODJEL ZA KLAVIR I ORGULJE

Klavir je instrument s tipkama koji proizvodi ton udarom batića, koji je povezan s tipkom, u žicu.

 

ODJEL ZA HARMONIKU

Harmonika je veoma široko rasprostranjeno glazbalo koje se upotrebljava u raznim tipovima glazbe.

 

ODJEL ZA PUHAČE

Flauta je glazbeni instrument koji spada u porodicu drvenih puhačkih instrumenata.

 

ODJEL ZA GITARU

Gitara kao glazbalo postoji još od staroga vijeka, ali ne u današnjem obliku. U  8. stoljeću  Arapi su, prilikom osvajanja ...

 

ODJEL ZA TAMBURE

Tambura (često korištena umanjenica je tamburica) je hrvatsko tradicijsko narodno trzalačko žičano glazbalo.

 

SKUPNO MUZICIRANJE

Zborovi, orkestri i komorni sastavi.

 

 

ODJEL ZA OPĆEOBRAZOVNE PREDMETE