Dobro došli na stranice Glazbene škole Zlatka Grgoševića!

Obavijesti

13.9.2020. OBAVIJEST NAKON PRIJAMNIH ISPITA

13.09.2020.

OBAVIJEST NAKON PRIJAMNIH ISPITA

OBAVIJEST
NAKON PRIJAMNIH ISPITA – JESENSKI ROK ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE

U MATIČNOJ ŠKOLI OSTALO JE JOŠ 14 SLOBODNIH MJESTA ZA INSTRUMENTE :
SAKSOFON – 1
TAMBURE – 3
OBOA – 3
KONTRABAS - 7

PRIJAVU ZA PRIJAMNI ISPIT MOŽETE POSLATI DO 15. RUJNA NA MAIL ADRESU ŠKOLE
gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr

11.9.2020. PROTOKOL O POSTUPANJU U VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

11.09.2020.

PROTOKOL O POSTUPANJU U VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

Glazbena škola Zlatka Grgoševića

 I.G. Kovačića 19 • 10360 Sesvete, Hrvatska • tel: 00385 1 2000 382 • fax: 00385 1 2059 156 e-mail: gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr • www.gs-zgrgosevica.hr

 

 PROTOKOL O POSTUPANJU U VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

 

U skladu s modelom i preporukama za odgojno obrazovni rad i izvođenje nastave u uvjetima povezanim s Covid-19 donesenim od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u skladu s dokumentom HZJZ-a, ovim Protokolom uređuje se postupanje učenika, njihovih roditelja (skrbnika) i zaposlenika Glazbene škole Zlatka Grgoševića za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.

 

 • nastava u školi za vrijeme epidemije COVID-19 odvija se prema modelu A (nastava u školi), a odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja nastavni satovi skraćeni su za 5 minuta
 • svi djelatnici Škole dužni su upoznati se s Uputama za rad škole tijekom epidemije na stranicama HZJZ-a (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf i https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuka_za_rad_glazbenih_skola.pdf) gdje se nalaze sljedeći dokumenti: UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, PREPORUKE ZA RAD GLAZBENIH ŠKOLA TIJEKOM EPIDEMIJE KORONAVIRUSA
 • na ulazu u zgradu na svim lokacijama učenici, djelatnici i drugi (dostava) dužni su dezinficirati ruke
 • potrebno je izbjegavati dodirivanje lica, prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke, redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijens. Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dodatne-upute-za-pojedince-kolektive-i-poslodavce.pdf
 • prilikom ulaska u školu te kretanja zajedničkim prostorima škole (hodnicima, stubištem) svi učenici (osim učenika 1. i 2. razreda osnovne glazbene škola), zaposlenici i druge osobe dužni su koristiti medicinsku ili platnenu masku U učionicama učenici ne moraju koristiti maske jer su smanjene obrazovne grupe, te je osiguran dovoljan razmak između učenika i postavljeni pregradni stalci za individualnu nastavu instrumenata
 • od 3.razreda osnovne škole individualna nastava instrumenata, grupna nastava glazbeno teorijskih i općeobrazovnih predmeta te skupno muziciranje odvijaju se u blok-satovima, a ako se radi o nastavi dva ili tri različita predmeta kod istog nastavnika i u trosatima
 • dodatna i dopunska nastava održavat će se za učenike kojima je potrebno, a bit će organizirana u skladu s epidemiološkim mjerama
 • učenici imaju obvezu redovitog pohađanja nastave, a roditelj ima obvezu opravdati svoje dijete u slučaju bolesti ili zatražiti izostanak sukladno odredbama pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
 • u prostoru učionice tijekom nastavnog procesa boravi samo njihov nastavnik, ostalima nije dozvoljen pristup
 • nastava solfeggia na lokaciji I.G. Kovačića 19 u jutarnjem turnusu započinje u 7.45 kako naši učenici ne bi došli u kontakt s učenicima Osnovne škole Sesvete, čija nastava počinje u 8.00
 • ne preporuča se učenicima i djelatnicima izlazak izvan prostora škole tijekom odgojno - obrazovnog rada
 • prilikom ulaska, izlaska i kretanja po školi svi učenici, zaposlenici, kao i druge osobe dužni su držati razmak od najmanje 1,5 m, te se stubištem i hodnicima kretati obilježenim smjerom
 • nastavnici i stručni suradnici ne okupljaju se u zbornici, zbornica postaje dodatna učionica
 • zabranjeno je zadržavanje učenika i djelatnika unutar prostora škole po završetku nastave i radnog vremena
 • izlazak učenika iz učionice nadgleda nastavnik te vodi brigu o održavanju distance i pridržavanju svih ostalih mjera
 • sve administrativne poslove nastavnici odrađuju u svojim učionicama
 • tjedna zaduženja nastavnika i stručne suradnice napravljena su u skladu s propisima, kao da nema epidemije COVID-19, ali svaki nastavnik treba biti spreman i na promjene kao što su zamjene kolega, promjena modela izvođenja odgojno-obrazovnog rada i sl.
 • sva komunikacija s roditeljima (roditeljski sastanci, informativni razgovori) održavaju se putem telefonskih razgovora i mailom
 • sva komunikacija s ravnateljicom, tajništvom, računovodstvom, stručnom službom odvija se na daljinu, a pitanja koja se ne mogu riješiti na daljinu, roditelj prethodno dogovara sastanak putem telefona ili preko mail adresa objavljenih na mrežnoj stranici škole
 • roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djeci prije dolaska na nastavu, u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu već se javljaju telefonom ravnatelju škole i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta
 • roditelji ne dovode dijete u školu ukoliko :
  • ima simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, gastrointestinalne smetnje – proljev, povraćanje i bol u trbuhu)
  • ima izrečenu mjeru samoizolacije
  • ima saznanja da je zaraženo s COVID-19
 • kod pojave znakova bolesti koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 dijete/učenik ostaje kod kuće, roditelj/skrbnik javlja liječniku obiteljske medicine, obavještava predmetnog nastavnika ili razrednika srednje škole, te ravnatelja ili tajnika glazbene škole
 • kad se kod učenika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa; za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna, izriče se mjera samoizolacije
 • nastavnici su obvezni po dolasku u školu izmjeriti tjelesnu temperaturu i unijeti vrijednost u Evidenciju ulaska i izlaska djelatnika i drugih osoba, kao i podatke o vremenu ulaska i izlaska iz škole
 • u slučaju povišene tjelesne temperature iznad 37,2 zaposlenik ne dolazi u školu već se javlja telefonom ravnatelju i/ili tajnici i/ili voditeljici smjene i obiteljskom liječniku
 • u slučaju da zaposlenik razvije simptome bolesti tijekom radnog vremena, odmah napušta školu uz obavijest ravnatelju i/ili tajniku, i/ili voditeljici smjene
 • u slučaju da učenik razvije simptome bolesti tijekom nastave, škola će odmah pozvati roditelja i izolirati učenika u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja, te o svemu obavijestiti Gradski ured za obrazovanje
 • roditeljima nije dozvoljen ulazak u školu
 • iznimno roditelj učenika s poteškoćama smije dovesti svoje dijete do učionice gdje ga preuzima nastavnik ; roditelj je dužan napustiti prostor škole, a po završetku nastave nastavnik ga poziva da dođe po učenika
 • nastavnici su dužni provjetravati učionice prije dolaska i nakon odlaska učenika u individualnoj i grupnoj nastavi, dezinficirati školske instrumente, stol, pregradne stalke, kvaku učionice (ukoliko nije u mogućnosti spremačica)
 • učenici su dužni na individualnoj nastavi koristiti svoje instrumente ili unajmljene školske (osim klavira), kod kuće ih dezinficirati prije i nakon održane nastave; nastavnici klavira i harmonike dužni su dezinficirati instrumente nakon svakog učenika
 • pomoćno i tehničko osoblje čisti i dezinficira korištene površine i prostorije prije početka jutarnje smjene, po završetku jutarnje smjene i po završetku individualne ili grupne nastave te prije početka i po završetku rada ravnateljstva, tajništva i računovodstva; od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražena je suglasnost za zapošljavanje dodatnih spremačica
 • Za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19 ne organiziraju se natjecanja, školski i javni nastupi učenika, posjeti koncertima u organizaciji škole, te slične aktivnosti.

 

Ovaj Protokol stupa na snagu danom donošenja.

Protokol je na snazi do okončanja epidemije COVID -19.

 

Zagreb-Sesvete, 10.9.2020. godine

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Više

4.9.2020. Školska godina 2020./2021.

05.09.2020.

Početak nove školske godine 2020./2021.

Dragi učenici, poštovani roditelji,

u ponedjeljak 07. rujna počinje nova nastavna godina. Nastava će početi čim uspijemo napraviti raspored koji ovisi o turnusima i rasporedu nastave u osnovnim i srednjim općeobrazovnim školama. Stoga vas molimo, ukoliko još niste, da tu informaciju što prije javite svojim nastavnicima instrumenta (osnovna škola) ili razrednicima (srednja škola).

Učenicima 1. razreda osnovne škole javit će se mailom ili telefonskim pozivom nastavnici instrumenta, te će pojedinačno dogovoriti prvi sat nastave instrumenta i uputiti vas u određenu grupu solfeggia.

 

RASPORED DOGOVORA ZA NASTAVU I SAT RAZREDNIKA ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE U BISTRIČKOJ 7

1. RAZRED SŠ
Razrednik: IVAN JAVORA, mag.mus.
07. rujna 2020.: 14.30 – 17.00
08.rujna 2020.: 09.00 – 10.30

2. RAZRED SŠ
Razrednik: MIHAELA HADROVIĆ, mag.mus.
07. rujna 2020.: 15.00 – 17.30
08.rujna 2020.: 09.15 – 10.45

3. RAZRED SŠ
Razrednici: IVOR HORVATIĆ, mag.mus. PETAR HENDIJA, mag.mus.
07. rujna 2020.: 14.30 – 17.00
08.rujna 2020.: 08.45 – 10.15

4. RAZRED SŠ
Razrednik: MIHAELA HADROVIĆ, mag.mus.
07. rujna 2020.: 15.00 – 17.30
08.rujna 2020.: 08.30 – 10.00

1. PR SŠ
Razrednik: MANDA SVIBEN, mag.mus
07. rujna 2020.: 14.45 – 16.45
08.rujna 2020.: 09.30 – 11.00

2. PR SŠ
Razrednik: MANDA SVIBEN, mag.mus
07. rujna 2020.: 14.45 – 16.45
08.rujna 2020.: 09.30 – 11.00

 

 

Učenike srednje škole molimo da ispred ulaza u zgradu Bistrička 7 pričekaju razrednike, koji će ih odvesti u određene učionice. Učenici 1. 2. 3. glazbenih razreda nek ponesu torbe za udžbenike općeobrazovnih predmeta.

Pri ulasku u školsku zgradu i boravku u njoj molimo vas da se pridržavate svih epidemioloških mjera.

Svim učenicima, nastavnicima, roditeljima želim uspješnu školsku godinu 2020./2021.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

 

4.9.2020. UPISI 2020./2021.

04.09.2020.

ONLINE UPISI u osnovnu glazbenu školu

ZA 1. RAZREDE

- ONLINE ISPUNITI OBRAZAC UPISNICE
- ONLINE POTPISATI UGOVOR O PARTICIPACIJI
- ONLINE POTPISATI PRIVOLU (SAMO 1. RAZREDI)
- PREUZETI UPLATNICU - platiti 1. ratu particip. do 11.9.2020.

 

Više

18.8.2020. Početnički solfeggio

18.8.2020

Prijave za početnički solfeggio

Ako želite da se vaše dijete kroz igru, na zabavan način upozna s glazbenom školom, susretom s različitim instrumentima samo odabere onaj instrument koji bi željelo svirati, prijavite ga na Početnički solfeggio, koji će ujedno biti priprema za početak nastave u osnovnoj glazbenoj školi.

Više

15.7.2020. UPISI 2020./2021.

15.7.2020

REZULTATI PRIJAMNIH ISPITA ZA UPIS U 1. PRIPREMNI RAZRED I U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Više

26.6.2020. UPISI 2020./2021.

12.7.2020

NATJEČAJ za upis kandidata u prvi pripremni razred srednje glazbene škole i prvi razred srednje glazbene škole za školsku godinu 2020./2021.

Više

26.6.2020. UPISI 2020./2021.

26.6.2020

ONLINE UPISI 26. LIPNJA 2020.

ZA 1. RAZREDE
- ZA ONE KOJI SE NISU UPISALI 19. LIPNJA

- ONLINE ISPUNITI OBRAZAC UPISNICE
- ONLINE POTPISATI UGOVOR O PARTICIPACIJI
- ONLINE POTPISATI PRIVOLU (SAMO 1. RAZREDI)
- PREUZETI UPLATNICU - platiti 1. ratu particip. do 01.07.2020.

Više

Rezultati Prijamnih 1. razred OŠ

23.6.2020

Postavljeni rezultati prijamnih ispita za upis u 1. razred osnovne glazbene škole | Matična škola + PO Sveti Ivan Zelina

POPIS KANDIDATA KOJI SE TEMELJEM REZULTATA PRIJAMNIH ISPITA  I U SKLADU S UPISNOM KVOTOM MOGU U LJETNOM ROKU UPISATI U 1. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE U MATIČNOJ ŠKOLI I U PODRUČNOM ODJELU SVETI IVAN ZELINA.

KRAJEM KOLOVOZA NA WEB STRANICI ŠKOLE BIT ĆE OBJAVLJENA OBAVIJEST O BROJU SLOBODNIH MJESTA ZA JESENSKI ROK, KAO I MOGUĆNOST PRIJAVE ZA PRIJAMNE ISPITE U RUJNU.

 

Više

Obavijest o kvoti upisa u 1. razred OGŠ

23.6.2020

Obavijest o kvoti upisa u 1. razred OGŠ

Više

19.6.2020. UPISI 2020./2021.

17.6.2020

ONLINE UPISI 19. LIPNJA 2020.

2. –  6. RAZRED  OSNOVNE ŠKOLE
2. –  4. RAZRED SREDNJE ŠKOLE
2. PRIPREMNI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Postupak:

 1. ISPUNITI ONLINE UPISNICU
 2. ISPUNITI ONLINE UGOVOR O PARTICIPACIJI
 3. PREUZETI UPLATNICU 1. RATE PARTICIPACIJE (platiti do 26.6.2020.)

Poštovani roditelji,

upješno su krenuli online upisi u 2.- 6. razred ogš, te 2. do 4. razred sgš.

Nakon što ispunite obrasce i pošaljete ih, na vrhu obrasca piše : uspješno ste ispunili obrazac.

Nije potrebno sliku obrasca slati na mail škole, upravo zato smo i išli na online upise, da nam se ne zatrpa mailbox škole.

Također nije potrebno slati potvrdu o uplati 1. rate participacije, uplata je vrlo brzo vidljiva voditeljici računovodstva.

Ukoliko ne prolazi uplata s pozivom na broj, izbrišite poziv na broj.

Narednih dana na mail ćete dobiti ugovor o participaciji, što će biti i potvrda da ste uspješno upisali dijete u viši razred.

Tajništvo

Više

5. Virtualni Dani Grgoševića

17.6.2020

5. Virtualni Dani Grgoševića

Produkcija Odjela za gudače
https://youtu.be/WCXay_ot1PM

Koncert prvašića Odjela za klavir i orgulje
https://www.youtube.com/watch?v=gEg9--dP0Kg&feature=youtu.be

Virtualna produkcija Odjela za harmoniku i pjevanje
https://www.youtube.com/watch?v=jPzUnz85nYM

Mali koncert učenica oboe
https://youtu.be/h8IEzeYY7hY

Mali virtualni koncert učenika tambure
https://www.youtube.com/watch?v=khBj6GWUM3Q&t=1362s

Koncert klarinetista i puhačkog  orkestra
https://www.youtube.com/watch?v=A4cveQ-vFkw

Koncert prvašića Odjela za gitaru
https://sites.google.com/view/gs-zg-1r/prvi-razred

Produkcija Odjela za gitaru
https://sites.google.com/view/produkcija-odjela-za-gitaru/produkcija-odjela-za-gitaru

Mali virtualni koncert tamburaša PO Sv. Ivan Zelina
https://www.youtube.com/watch?v=LAAXRzD1Bdk

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

16.6.2020

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

LUKA ĆURIĆ, tambura

Dvorana Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Bjelovarska 48b, Sesvete

17. lipnja 2020. g. u 10.00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat je ručni rad Talijine prijateljice.

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

16.6.2020

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

TALIA MIŠKULIN, klavir

Dvorana Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Bjelovarska 48b, Sesvete

16. lipnja 2020. g. u 9.00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat je ručni rad Talijine prijateljice.

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

15.6.2020

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

FRAN MIJATOVIĆ, gitara

Dvorana Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Bjelovarska 48b, Sesvete

17. lipnja 2020. g. u 12.00h

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

15.6.2020

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

KLARA KRIŽAN, klavir

Dvorana Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Bjelovarska 48b, Sesvete

16. LIPNJA 2020. u 11h

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

15.6.2020

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

HELENA ŠPANIĆ, flauta

Dvorana Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Bjelovarska 48b, Sesvete

15. lipnja 2020. u 13,00 sati

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

15.6.2020

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

Marko Kovačić, gitara

Dvorana Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Bjelovarska 48b, Sesvete

15.lipnja 2020. u 11,00 sati

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

9.6.2020

Lipanj 2020. MATURALNI KONCERTI

ANA  KUŠT, flauta

Dvorana Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Bjelovarska 48b, Sesvete

10. Lipnja 2020. g. u 10h

DAN ŠKOLE

29.5.2020.

29.5.2020. KONCERT GRADU ZAGREBU

5.  virtualne Dane Grgoševića ove školske godine umjesto završnog koncerta u Hrvatskom glazbenom zavodu završavamo virtualnim koncertom Gradu Zagrebu, kojeg možete poslušati na Youtube kanalu Glazbene škole Zlatka Grgoševića

https://youtu.be/oSJPwD28mMo    1. dio

https://www.youtube.com/watch?v=qR0tePOWqVw   2. dio
 

Vrijedni učenici i njihovi profesori pozivaju vas da, umjesto ulaznice za koncert, donirate za potrebe popravka zgrade Hrvatskog glazbenog zavoda, koja je teško stradala u nedavnom potresu.

PODACI ZA UPLATU

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD
Gundulićeva 6–6a
10000 Zagreb
hgz@hgz.hr

OIB 93966915493
IBAN HR5723400091110039946
SWIFT PBZGHR2X

22.5.2020. OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

22.5.2020

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

U skladu s preporukama HZJZ i MZO nastava osnovne i srednje glazbene škole do kraja nastavne godine odvijat će se na daljinu za sve učenike. Izuzetak čine maturanti, koji će povremeno, po posebnom rasporedu imati probe za maturalne koncerte, kao i maturalne koncerte, te završne radove pred Povjerenstvom, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Neće biti uobičajenog godišnjeg ispita iz glazbenih predmeta, već će se ocjene zaključivati temeljem uspjeha i zalaganja tijekom cijele nastavne godine. Bitno je do kraja nastavne godine do 19.6.2020. biti redovito prisutan u virtualnoj nastavi, te izvršavati sve obveze koje zadaju predmetni nastavnici.

Roditeljima nije dozvoljen pristup u školsku zgradu, kao ni prisustvovanje maturalnim koncertima.

Upisi dosadašnjih učenika u viši razred bit će online, u naknadno određenim terminima.

Detaljne upute za prijamni ispit i upis u 1. razred srednje škole i 1. pripremni razred srednje škole dobit ćete naknadno, kad MZO pošalje Odluku o upisu u srednju školu.

Informacije o prijamnim ispitima i upisu u 1. razred osnovne glazbene škole bit će objavljene početkom lipnja, u skladu s epidemiološkom situacijom.

Pozivamo vas da i dalje pratite naše virtualne koncerte. Sutra, 23.5.2020. je Dan škole, koji ćemo o 120. obljetnici rođenja Zlatka Grgoševića i 40. obljetnici djelovanja Škole proslaviti Koncertom hrvatskih skladatelja koji su pripremili učenici i njihovi nastavnici, te 3. Susretom zborova.

U subotu 29.5. slijede 2 koncerta Gradu Zagrebu, koji će ujedno biti i završni koncerti ove školske godine, te još nekoliko koncerata pojedinih odjela.

Prenosim riječi zahvale obitelji Sever – Cuglin i Božek, što ste nesebičnim darom pokazali koliko znači empatija, zajedništvo i dobrota u vrlo teškom razdoblju života obiju obitelji.

Svima želim uspješan završetak ove neobične, turbulentne nastavne godine.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

5. Virtualni Dani Grgoševića

15.5.2020

5. Virtualni Dani Grgoševića

Dragi učenici, roditelji, nastavnici,

pozivamo vas na 5. Virtualne Dane Grgoševića.

16.5. počinje Sesvetska rapsodija - glazbeni triatlon :

trčanje, vježbanje - za sve,

a Kviz "Tko je brži u znanju solfeggia" za učenike.

Pošaljite nam slike! Sretno !

 

Više

Travanj 2020. Virtualni koncerti učenika

Kvartet saksofona na 13.Sesvetskom virtualnom pjesničkom maratonu

23.4.2020

Kvartet saksofona na 13.Sesvetskom virtualnom pjesničkom maratonu

Poslušaj

Sretan Uskrs
VIRTUALNI HUMANITARNI KONCERT

8.4.2020

VIRTUALNI HUMANITARNI KONCERT

Poslušaj

Produkcija odjela za klavir i orgulje

1.4.2020

Produkcija odjela za klavir i orgulje

Poslušaj

Sviramo L. van Beethovena

26.3.2020

Sviramo L. van Beethovena

00:00 Tirolska

Izvodi: Elena Puškarić, 2.o.
Nastavnica: Antonija Lisičak Hođa

 

00:48 Sonatina u F duru, Anh.5 br.2

Izvodi: Ana Sladoja, 3.r.
Nastavnica: Margareta Golenić

 

02:30  Sonata u F duru, op.10 br. 2

        I Allegro

Izvodi: Marija Topić, 3.s.
Nastavnica: Marina Mijatović

 

06:50  Sonata u F duru, op.10 br. 2

       II Allegretto

       III Presto

Izvodi: Donat Marko Pantalon, 4.s.
Nastavnica: Andreja Semeš Modrić

Preuzmi mp3

Podrška učenicima

23.3.2020

Podrška učenicima

Više

Johann Sebastian Bach

21.3.2020

Poslušajmo J. S. Bacha

Više

Podrška PSIHOLOGINJE učenicima

20.3.2020

Podrška PSIHOLOGINJE učenicima

Više

Podrška PSIHOLOGINJE roditeljima

20.3.2020

Podrška PSIHOLOGINJE roditeljima

Više

Poveznice na Yammer po grupama solfeggia OŠ i razrednim odjelima SŠ

17.3.2020

Poveznice na Yammer po grupama solfeggia OŠ i razrednim odjelima SŠ

Više

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI NASTAVE NA DALJINU

15.3.2020

Obavijest

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI NASTAVE NA DALJINU

Više

European Spirit Of Youth Orchestra - Audicije 2020

11.3.2020

Obavijest

OTKAZUJE se audicija za europski orkestar mladih ESYO, predviđena 14.3.2020. u dvorani Bjelovarska 48 b. Svi zainteresirani za audiciju mogu do 15.4.2020. poslati video snimku svog nastupa organizatoru.

Detaljne informacije na www.esyo.eu 

Gitara i violina - Glazbena kutijica HRT

10.03.2020

Gitara i violina - Glazbena kutijica HRT

Više

European Spirit Of Youth Orchestra - Audicije 2020
Pozivamo vas na koncert nastavnika flaute i njihovih sadašnjih i bivših učenika.

27.2.2020

Pozivamo vas na koncert nastavnika flaute i njihovih sadašnjih i bivših učenika.

28. veljače 2020. u 19.30

dvorana Škole, Bjelovarska 48 b

Pozivamo vas na koncert nastavnika flaute i njihovih sadašnjih i bivših učenika. SIMBOLIKA BROJEVA U BACHOVOJ GLAZBI
Raspored 2. roditeljskih sastanaka: 28.02 i 26.02.2020.

24.2.2020

Raspored 2. roditeljskih sastanaka: 28.02 i 26.02.2020.

Više

Koncerti sviramo pod maskama Koncert za osnovnu školu Sesvete Večer glazbe i poezije
Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

16.1.2020

Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

za zdravstvene voditelje dječjih vrtića i škole na području grada Zagreba

 

Nastavno na općenite zdravstvene preporuke, a s obzirom da su djeca jedna od osjetljivijih skupina građana, želimo naglasiti da nije zabranjen boravak na otvorenom prostoru. Zbog prekoračenih vrijednosti lebdećih čestica, koje su uobičajene za ovo doba godine, date su preventivne preporuke za smanjenje eventualnih rizika po zdravlje. Preporučuje se izbjegavanje dugotrajnijeg boravka na otvorenom.

Zdravstvene preventivne preporuke izdaju se i u slučajevima povišenih vrijednosti UV indeksa, niskih i visokih temperatura zraka, nepovoljnih biometeoroloških prilika te povišenih koncentracija alergene peludi u zraku u svrhu informiranja građana, kako bi svoje dnevne aktivnosti prilagodili trenutnim uvjetima okoliša.

 

U slučaju potrebe za dodatnim postupanjem, upute se objavljuju na mrežnim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (www.stampar.hr) i Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

O Zlatku Grgoševiću Izložba plakata Božićna čestitka Božićni koncert zbora mladih AETERNITAS Božićni koncert 40 godina Glazbene škole Zlatka Grgoševića
OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA O ORGANIZACIJI RADA 3.12.2019

2.12.2019

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

Dragi učenici, poštovani roditelji,

od utorka 03. prosinca 2019. počinje redovita nastava po rasporedu za A tjedan. Sve nadoknade neodržane nastave u vrijeme štrajka bit će provedene u dogovoru s nastavnicima individualne nastave, a grupna nastava u okviru dogovora na Odjelu za teoriju i Odjelu za općeobrazovne predmete, u skladu s izmjenama kalendara nastavne godine i školskih praznika, prema naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U ime nastavnika i ostalih djelatnika Škole zahvaljujem svima na strpljenju i velikoj podršci tijekom listopada i studenog. Nastavnu godinu završit ćemo sigurno na najbolji način, onako kako smo to i predvidjeli, uz maksimalno uvažavanje i suradnju svih nas sudionika u procesu odgoja i obrazovanja. Pred nama su mali adventski i božićni koncerti, te svečani koncert proslave 40. obljetnice rada Škole 14. prosinca 2019. u 20 h u Hrvatskom glazbenom zavodu. Dođite i proslavite s nama ovu, za nas, veliku obljetnicu.

40 godina Glazbene škole Zlatka Grgoševića Ususret Svetom Nikoli KONCERT MARIO PENZAR ORGULJE ROMANTIČNA VEČER ČEŠKE GLAZBE Glazbena škola Zlatka Grgoševića o 40. obljetnici u Knjižnici Sesvete Pozivnica
RASPORED NASTAVE POČETNIČKOG SOLFEGGIA 2019. / 2020.

15.9.2019

RASPORED NASTAVE POČETNIČKOG SOLFEGGIA 2019. / 2020.

Raspored

RASPORED NASTAVE SOLFEGGIA I ZBOROVA 2019. / 2020.

15.9.2019

RASPORED NASTAVE SOLFEGGIA I ZBOROVA 2019. / 2020.

Raspored

2. RODITELJSKI SASTANCI OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA, VELJAČA 2020.

PETAK 28. VELJAČE i SRIJEDA 26. VELJAČE 2020.

RODITELJSKI SASTANCI OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA 2019./2020.

2. RODITELJSKI SASTANCI OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA, 

PETAK 28. VELJAČE i SRIJEDA 26. VELJAČE 2020.

Roditeljski sastanci

DOGOVOR ZA RASPORED NASTAVE INSTRUMENATA, TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA SREDNJE ŠKOLE I NASTAVE U PODRUČNOM ODJELU SVETI IVAN ZELINA2019./2020.

7.9.2019

OBAVIJEST O PRIJAMNOM ISPITU – JESENSKI ROK ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE

U MATIČNOJ ŠKOLI OSTALO JE

8 SLOBODNIH MJESTA ZA INSTRUMENTE :

SAKSOFON – 1

TAMBURE – 3

FLAUTA  - 2

VIOLA  - 2

PRIJAMNI ISPIT ĆE SE ODRŽATI U
PONEDJELJAK 09. RUJNA 17.00 – 18.00
UTORAK 10. RUJNA 17.00 – 18.00

U UČIONICI BR. 10 IVANA GORANA KOVAČIĆA 19

Upisi

DOGOVOR ZA RASPORED NASTAVE INSTRUMENATA, TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA SREDNJE ŠKOLE I NASTAVE U PODRUČNOM ODJELU SVETI IVAN ZELINA2019./2020.

5.9.2019

DOGOVOR ZA RASPORED NASTAVE INSTRUMENATA, TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA SREDNJE ŠKOLE I NASTAVE U PODRUČNOM ODJELU SVETI IVAN ZELINA 2019./2020.

Raspored

Zbor glazbene škole Zlatka Grgoševića: "Gospodin je pastir moj" na Dobro Jutro, Hrvatska.

Nastava

Odjeli

 • Odjel za gudače
 • Odjel za klavir
 • Odjel za harmoniku
 • Odjel za puhače

Više

Natjecanja - rezultati

od 2016. g. do danas

Više

Raspored sati rada nastavnika

Ovdje možete pregledati ili preuzeti raspored sati rada nastavnika Glazbene škole Zlatka Grgoševića.

Više

Karta

Pronađite nas

Vrh