OBAVIJESTI

Primajte obavijesti na Vašu e-mail adresu!

Prijavite se za primanje obavijesti o ažuriranju web-stranice Glazbene škole Zlatka Grgoševića

Prijavite se ovdje

11.9.2020. PROTOKOL O POSTUPANJU U VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

11.9.2020.

PROTOKOL O POSTUPANJU U VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

Glazbena škola Zlatka Grgoševića

 

 I.G. Kovačića 19 • 10360 Sesvete, Hrvatska • tel: 00385 1 2000 382 • fax: 00385 1 2059 156 e-mail: gszg@gs-zgrgosevica-sesvete.skole.hr • www.gs-zgrgosevica.hr

 

 

 PROTOKOL O POSTUPANJU U VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

 

U skladu s modelom i preporukama za odgojno obrazovni rad i izvođenje nastave u uvjetima povezanim s Covid-19 donesenim od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u skladu s dokumentom HZJZ-a, ovim Protokolom uređuje se postupanje učenika, njihovih roditelja (skrbnika) i zaposlenika Glazbene škole Zlatka Grgoševića za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.

 

 • nastava u školi za vrijeme epidemije COVID-19 odvija se prema modelu A (nastava u školi), a odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja nastavni satovi skraćeni su za 5 minuta
 • svi djelatnici Škole dužni su upoznati se s Uputama za rad škole tijekom epidemije na stranicama HZJZ-a (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf i https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuka_za_rad_glazbenih_skola.pdf) gdje se nalaze sljedeći dokumenti: UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, PREPORUKE ZA RAD GLAZBENIH ŠKOLA TIJEKOM EPIDEMIJE KORONAVIRUSA
 • na ulazu u zgradu na svim lokacijama učenici, djelatnici i drugi (dostava) dužni su dezinficirati ruke
 • potrebno je izbjegavati dodirivanje lica, prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke, redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijens. Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dodatne-upute-za-pojedince-kolektive-i-poslodavce.pdf
 • prilikom ulaska u školu te kretanja zajedničkim prostorima škole (hodnicima, stubištem) svi učenici (osim učenika 1. i 2. razreda osnovne glazbene škola), zaposlenici i druge osobe dužni su koristiti medicinsku ili platnenu masku U učionicama učenici ne moraju koristiti maske jer su smanjene obrazovne grupe, te je osiguran dovoljan razmak između učenika i postavljeni pregradni stalci za individualnu nastavu instrumenata
 • od 3.razreda osnovne škole individualna nastava instrumenata, grupna nastava glazbeno teorijskih i općeobrazovnih predmeta te skupno muziciranje odvijaju se u blok-satovima, a ako se radi o nastavi dva ili tri različita predmeta kod istog nastavnika i u trosatima
 • dodatna i dopunska nastava održavat će se za učenike kojima je potrebno, a bit će organizirana u skladu s epidemiološkim mjerama
 • učenici imaju obvezu redovitog pohađanja nastave, a roditelj ima obvezu opravdati svoje dijete u slučaju bolesti ili zatražiti izostanak sukladno odredbama pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
 • u prostoru učionice tijekom nastavnog procesa boravi samo njihov nastavnik, ostalima nije dozvoljen pristup
 • nastava solfeggia na lokaciji I.G. Kovačića 19 u jutarnjem turnusu započinje u 7.45 kako naši učenici ne bi došli u kontakt s učenicima Osnovne škole Sesvete, čija nastava počinje u 8.00
 • ne preporuča se učenicima i djelatnicima izlazak izvan prostora škole tijekom odgojno - obrazovnog rada
 • prilikom ulaska, izlaska i kretanja po školi svi učenici, zaposlenici, kao i druge osobe dužni su držati razmak od najmanje 1,5 m, te se stubištem i hodnicima kretati obilježenim smjerom
 • nastavnici i stručni suradnici ne okupljaju se u zbornici, zbornica postaje dodatna učionica
 • zabranjeno je zadržavanje učenika i djelatnika unutar prostora škole po završetku nastave i radnog vremena
 • izlazak učenika iz učionice nadgleda nastavnik te vodi brigu o održavanju distance i pridržavanju svih ostalih mjera
 • sve administrativne poslove nastavnici odrađuju u svojim učionicama
 • tjedna zaduženja nastavnika i stručne suradnice napravljena su u skladu s propisima, kao da nema epidemije COVID-19, ali svaki nastavnik treba biti spreman i na promjene kao što su zamjene kolega, promjena modela izvođenja odgojno-obrazovnog rada i sl.
 • sva komunikacija s roditeljima (roditeljski sastanci, informativni razgovori) održavaju se putem telefonskih razgovora i mailom
 • sva komunikacija s ravnateljicom, tajništvom, računovodstvom, stručnom službom odvija se na daljinu, a pitanja koja se ne mogu riješiti na daljinu, roditelj prethodno dogovara sastanak putem telefona ili preko mail adresa objavljenih na mrežnoj stranici škole
 • roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djeci prije dolaska na nastavu, u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu već se javljaju telefonom ravnatelju škole i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta
 • roditelji ne dovode dijete u školu ukoliko :
  • ima simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, gastrointestinalne smetnje – proljev, povraćanje i bol u trbuhu)
  • ima izrečenu mjeru samoizolacije
  • ima saznanja da je zaraženo s COVID-19
 • kod pojave znakova bolesti koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 dijete/učenik ostaje kod kuće, roditelj/skrbnik javlja liječniku obiteljske medicine, obavještava predmetnog nastavnika ili razrednika srednje škole, te ravnatelja ili tajnika glazbene škole
 • kad se kod učenika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa; za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna, izriče se mjera samoizolacije
 • nastavnici su obvezni po dolasku u školu izmjeriti tjelesnu temperaturu i unijeti vrijednost u Evidenciju ulaska i izlaska djelatnika i drugih osoba, kao i podatke o vremenu ulaska i izlaska iz škole
 • u slučaju povišene tjelesne temperature iznad 37,2 zaposlenik ne dolazi u školu već se javlja telefonom ravnatelju i/ili tajnici i/ili voditeljici smjene i obiteljskom liječniku
 • u slučaju da zaposlenik razvije simptome bolesti tijekom radnog vremena, odmah napušta školu uz obavijest ravnatelju i/ili tajniku, i/ili voditeljici smjene
 • u slučaju da učenik razvije simptome bolesti tijekom nastave, škola će odmah pozvati roditelja i izolirati učenika u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja, te o svemu obavijestiti Gradski ured za obrazovanje
 • roditeljima nije dozvoljen ulazak u školu
 • iznimno roditelj učenika s poteškoćama smije dovesti svoje dijete do učionice gdje ga preuzima nastavnik ; roditelj je dužan napustiti prostor škole, a po završetku nastave nastavnik ga poziva da dođe po učenika
 • nastavnici su dužni provjetravati učionice prije dolaska i nakon odlaska učenika u individualnoj i grupnoj nastavi, dezinficirati školske instrumente, stol, pregradne stalke, kvaku učionice (ukoliko nije u mogućnosti spremačica)
 • učenici su dužni na individualnoj nastavi koristiti svoje instrumente ili unajmljene školske (osim klavira), kod kuće ih dezinficirati prije i nakon održane nastave; nastavnici klavira i harmonike dužni su dezinficirati instrumente nakon svakog učenika
 • pomoćno i tehničko osoblje čisti i dezinficira korištene površine i prostorije prije početka jutarnje smjene, po završetku jutarnje smjene i po završetku individualne ili grupne nastave te prije početka i po završetku rada ravnateljstva, tajništva i računovodstva; od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražena je suglasnost za zapošljavanje dodatnih spremačica
 • Za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19 ne organiziraju se natjecanja, školski i javni nastupi učenika, posjeti koncertima u organizaciji škole, te slične aktivnosti.

 

Ovaj Protokol stupa na snagu danom donošenja.

Protokol je na snazi do okončanja epidemije COVID -19.

 

Zagreb-Sesvete, 10.9.2020. godine

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

Upisi

15.6.2020. ONLINE UPISI 19. LIPNJA 2020.

15.6.2020.

ONLINE UPISI 19. LIPNJA 2020.

2. – 6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
2. – 4. RAZRED SREDNJE ŠKOLE
2. PRIPREMNI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

 • ONLINE ISPUNITI OBRAZAC UPISNICE
 • ONLINE POTPISATI UGOVOR O PARTICIPACIJI
 • NA STRANICI ŠKOLE PREUZETI UPLATNICU - platiti 1. ratu particip. do 26.6.


SVE ĆE BITI DOSTUPNO NA STRANICI ŠKOLE 19.LIPNJA 2020.

SVEČANE PODJELE SVJEDODŽBI NEĆE BITI U LIPNJU

U RUJNU UČENICI OŠ DOBIT ĆE IH OD NASTAVNIKA INSTRUMENATA, A UČENICI SŠ OD RAZREDNIKA

Upisi

DAN ŠKOLE

23.5.2020.

DAN ŠKOLE

ZLATKO GRGOŠEVIĆ
(1900. - 1978.)


Kada bismo morali izdvojiti jednu osobu toliko zaslužnu za razvoj hrvatske glazbene pedagogije, a istovremeno toliko zapostavljenu u koncertnom repertoaru i stručnim tekstovima, onda bi to morao biti Zlatko Grgošević. Rođen 1900. godine, Grgošević pripada generaciji koja je iznjedrila izuzetno plodne skladatelje kao što su: Ivo Tijardović, Jakov Gotovac, Josip Štolcer Slavenski, Rudolf Matz, Boris Papandopulo, Milo Cipra i dr. Mnogi među njima, uključujući i Grgoševića, svoj su stvaralački rad upravili u nacionalnom smjeru, prvenstveno temeljeći svoja djela na tradicijskoj glazbi iz raznih područja Hrvatske.

Grgošević svoje glazbeno obrazovanje započinje pri konzervatoriju Hrvatskog glazbenog zavoda, nakon čega upisuje studij kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje su se tada suprotstavljale dvije struje skladateljske prakse: nacionalna struja predvođena Antunom Dobronićem, te ona sklonija suvremenim tendencijama predvođena Blagojem Bersom. I Dobronić i Bersa rano su prepoznali Grgoševićev talent, predviđajući mu uspješnu karijeru, a po završetku studija, Grgošević se nastavio usavršavati u Parizu kod Paula Dukasa. Povratak u Zagreb označava početak njegove karijere ne samo kao skladatelja, već i kao glazbenog pedagoga. Osnivač je škole Muzički tečajevi (od 1929. Lisinski), s Pavlom Markovcem pokrenuo je Muzičku reviju, a od 1942. do 1945. godine djeluje kao profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Dvadesete i tridesete godine prošloga stoljeća ujedno su i godine kada mladi Grgošević sklada svoja najopsežnija djela: ciklus solo-popijevki Od kolijevke do motike (1924.) posvećen Maji Strozzi (Papandopulovoj majci), „narodne obrede“: kantatu za sopran i orkestar Žetva (1939.) te Okolo žnjačkoga venca (1928.) za mješoviti zbor. U to vrijeme Grgošević piše i desetak orkestralnih skladbi, ali silom političkih prilika, njegov skladateljski opus pada u drugi plan. Kao radijski urednik na Hrvatskom krugovalu (danas Radio Zagreb) te djelatnik Ministarstva bogoštovja i nastave, Grgošević je 1945. osuđen na deset godina gubitka nacionalne časti i šest mjeseci prisilnog rada.

Međutim, 1951. godine Grgošević postaje predavač na Višoj pedagoškoj školi te se okreće pedagoškom radu, redovno objavljujući svoje tekstove u novinama i časopisima te pišući priručnike i početnice (Vježbe za solfeggio) u kojima se zauzimao za uvođenje suvremenih didaktičkih metoda. Također, Grgošević sklada i dječje klavirske i zborske skladbe, a na Višoj pedagoškoj školi predaje sve do umirovljenja 1961. godine. Grgošević je iza sebe ostavio brojna djela za djecu, tristotinjak objavljenih tekstova, studiju Umjetnost u selu i selo u umjetnosti, glazbeno-pedagoške priručnike te skladateljski opus temeljen na kajkavskim tekstovima i napjevima sjeverne Hrvatske, a koji zorno prikazuje svu raskoš Grgoševićeva talenta, zbog čega se nadamo kako će skora budućnost donijeti veći broj izvedbi njegovih djela.

Julija Novosel, mag. musicol.

22.5.2020. OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

22.5.2020.

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

U skladu s preporukama HZJZ i MZO nastava osnovne i srednje glazbene škole do kraja nastavne godine odvijat će se na daljinu za sve učenike. Izuzetak čine maturanti, koji će povremeno, po posebnom rasporedu imati probe za maturalne koncerte, kao i maturalne koncerte, te završne radove pred Povjerenstvom, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Neće biti uobičajenog godišnjeg ispita iz glazbenih predmeta, već će se ocjene zaključivati temeljem uspjeha i zalaganja tijekom cijele nastavne godine. Bitno je do kraja nastavne godine do 19.6.2020. biti redovito prisutan u virtualnoj nastavi, te izvršavati sve obveze koje zadaju predmetni nastavnici.

Roditeljima nije dozvoljen pristup u školsku zgradu, kao ni prisustvovanje maturalnim koncertima.

Upisi dosadašnjih učenika u viši razred bit će online, u naknadno određenim terminima.

Detaljne upute za prijamni ispit i upis u 1. razred srednje škole i 1. pripremni razred srednje škole dobit ćete naknadno, kad MZO pošalje Odluku o upisu u srednju školu.

Informacije o prijamnim ispitima i upisu u 1. razred osnovne glazbene škole bit će objavljene početkom lipnja, u skladu s epidemiološkom situacijom.

Pozivamo vas da i dalje pratite naše virtualne koncerte. Sutra, 23.5.2020. je Dan škole, koji ćemo o 120. obljetnici rođenja Zlatka Grgoševića i 40. obljetnici djelovanja Škole proslaviti Koncertom hrvatskih skladatelja koji su pripremili učenici i njihovi nastavnici, te 3. Susretom zborova.

U subotu 29.5. slijede 2 koncerta Gradu Zagrebu, koji će ujedno biti i završni koncerti ove školske godine, te još nekoliko koncerata pojedinih odjela.

Prenosim riječi zahvale obitelji Sever – Cuglin i Božek, što ste nesebičnim darom pokazali koliko znači empatija, zajedništvo i dobrota u vrlo teškom razdoblju života obiju obitelji.

Svima želim uspješan završetak ove neobične, turbulentne nastavne godine.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

5. Virtualni Dani Grgoševića

15.5.2020

5. Virtualni Dani Grgoševića

Dragi učenici, roditelji, nastavnici,

pozivamo vas na 5. Virtualne Dane Grgoševića.

16.5. počinje Sesvetska rapsodija - glazbeni triatlon :

trčanje, vježbanje - za sve,

a Kviz "Tko je brži u znanju solfeggia" za učenike.

Pošaljite nam slike! Sretno !

VIRTUALNI HUMANITARNI KONCERT

8.4.2020

VIRTUALNI HUMANITARNI KONCERT

POSLUŠAJTE KONCERT


https://www.youtube.com/watch?v=LnGJzSgKYtA

https://www.youtube.com/watch?v=ZAnNERy-Zmc

koji su pripremili učenici Glazbene škole Zlatka Grgoševića
za svoje kolege Mihaela i Blaženka,
čije su kuće  u nedavnom potresu jako stradale i više nisu za stanovanje.
Hvala svim učenicima i nastavnicima na uloženom trudu i radu i roditeljima na podršci.
Umjesto ulaznice za koncert, pomognimo njihovim roditeljima koliko i kada tko može.

Podaci za uplatu

Davorka Božek
Ulica Marije Snježne 88, 10040 Zagreb
HR5623400093202476240

Zdravko Sever Cuglin
Fabijanićeva 10, 10040 Zagreb
HR6024020063209150925

Sviramo L. van Beethovena

26.03.2020

Sviramo L. van Beethovena

00:00 Tirolska

          Izvodi: Elena Puškarić, 2.o.

          Nastavnica: Antonija Lisičak Hođa

 

00:48 Sonatina u F duru, Anh.5 br.2

          Izvodi: Ana Sladoja, 3.r.

          Nastavnica: Margareta Golenić

 

02:30  Sonata u F duru, op.10 br. 2

                       I Allegro

           Izvodi: Marija Topić, 3.s.

           Nastavnica: Marina Mijatović

 

06:50  Sonata u F duru, op.10 br. 2

                     II Allegretto

                     III Presto

           Izvodi: Donat Marko Pantalon, 4.s.

           Nastavnica: Andreja Semeš Modrić

Podrška učenicima

20.03.2020

Podrška učenicima

Podrška PSIHOLOGINJE učenicima

20.03.2020

Podrška PSIHOLOGINJE učenicima

Podrška PSIHOLOGINJE roditeljima

20.03.2020

Podrška PSIHOLOGINJE roditeljima

Poveznice na Yammer po grupama solfeggia OŠ i razrednim odjelima SŠ

17.03.2020

Poveznice na Yammer po grupama solfeggia OŠ i razrednim odjelima SŠ

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI NASTAVE NA DALJINU

15.3.2020. OBAVIJEST O ORGANIZACIJI NASTAVE NA DALJINU

Dragi učenici, poštovani roditelji,

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku da od ponedjeljka 16. ožujka 2020. neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama. Do srijede 18.ožujka uspostavit će se sustav obrazovanja na daljinu, u skladu s uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Svi dani računat će se kao nastavni dani i upisivat će se u e – dnevnik. Ako učenik nije bio aktivan cijeli dan u virtualnom razredu, svoj izostanak trebat će opravdati razredniku.

U tijeku je formiranje virtualnih učionica, kako razreda srednje škole, tako i grupa solfeggia osnovne škole. Da bismo to na vrijeme završili potrebno je da se svi učenici hitno prijave u sustav Office365 škole, za što je potreban HUSO identitet, koji posjeduje svaki učenik. Ukoliko ga ne možete pronaći, javite se tajništvu ili razredniku matične škole (osnovne ili srednje). Naša nastava održavat će se upotrebom aplikacije Yammer. Raspored nastave i detaljnije informacije dobit ćete najkasnije do utorka, za grupnu nastavu u virtualnim učionicama, a posebno od predmetnih nastavnika za individualnu nastavu.

Ukoliko kod kuće nemate potrebnu opremu (računalo, mobitel, tablet), te internet vezu, obratite se razrednicima ili predmetnim nastavnicima instrumenta.

Otkazuju se do daljnjeg sve produkcije, koncerti i natjecanja.

Vjerujem da ćemo prevladati ovo neočekivano razdoblje, te da ćemo zajedničkim snagama učiniti sve da se obrazovanje i na ovaj novi, virtualni način uspješno nastavi.

Ravnateljica
Ljerka Pašalić, mag.mus.

4.10.2019

Novi dokumenti

Postavljeni:

 1. Godišnji plan i program rada Glazbene škole Zlatka Grgoševića,
 2. Kurikulum Glazbene škole Zlatka Grgoševića za školsku godinu 2019./20.
 3. 2. izmjena Plana nabave za 2019 god.

Link: http://www.gs-zgrgosevica.hr/dokumenti

Više

Vrh