Odjel za gudače čine 57 učenika violine u osnovnoj školi, 7 učenika violine u srednjoj školi, 10 učenika  violončela u osnovnoj i 1 u srednjoj školi, 12 učenika viole u osnovnoj školi, 1 učenik kontrabasa u osnovnoj školi i 1 učenik kontrabasa u srednjoj školi (izborni predmet).

 

Nastavnici violine su:

  • Ivana Žuljević Jakopec, prof.
  • Branimir Vedrina, prof.
  • Ljudmila Kozig, prof. mentor
  • Kristina Džeko, mag.mus. - zamjena Bartul Lakotić, mag.mus.
  • Martin Češnjak, mag.mus.


Nastavnice viole su :

  • Mihaela Čajko, mag.mus. - zamjena Lucija Kanceljak, mag.mus.
  • Sonja Jugo, mag.mus.

Nastavnik violončela je Mihael Vorel, mag. mus.

 

Nastavnik kontrabasa je Vinko Vujec, mag. mus.

 

Na Odjelu djeluju gudački orkestar i komorni sastavi.

 

Kako imamo veliki broj vrlo talentiranih učenika, često odlazimo na razna natjecanja, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. 

Također, naši učenici redovito i vrlo uspješno nastupaju na svim produkcijama gudačkog odjela kao i na božićnim te završnim koncertima škole.

Kontrabas

Kontrabas je najveći i najmlađi gudački instrument. Svira se stojeći ili sjedeći na visokom stolcu. Ima najduže i najdeblje žice među gudačkim instrumentima. Proizvodi najdublje i snažne tonove. Gudalo za kontrabas je najkraće u odnosu na ostale gudačke instrumente. Pritisak prsta na žice, kao i pritisak gudala, mora biti snažan. Kontrabas je standardni član žičanog dijela orkestra, a može nastupati i solistički ili u komornoj glazbi.

Viola

Viola je gudačko glazbalo s četiri žice. Oblikom je jednaka violini, no malo je većih dimenzija.
U orkestralnoj glazbi, tonovi viole viši su od tonova violončela, a niži od tonova violine. Vještina potrebna za sviranje viole naizgled je slična tehnici sviranja violine, no u mnogočemu se razlikuje. Na violi su obično ugrađene deblje žice nego na violini što u kombinaciji s njenom veličinom daje niži raspon tonova te tamniju, dublju i nježniju boju tona.

Violina

Violina je gudački instrument s četiri žice i od svih gudačkih instrumenata proizvodi najviše tonove i najmanjih je dimenzija. Riječ violina posredstvom romanskih jezika dolazi iz srednjovjekovne latinske riječi "vitula" što označava žičano glazbalo. Osoba koja svira violinu zove se violinist ili violinistica.

Violončelo

Violončelo pripada skupini gudačkih instrumenata jer se svira gudalom.

On je "veliki brat" violine i viole pa mu je i "boja glasa" nešto dublja.

Svira se sjedeći, a stabilnost instrumenta postiže se šiljkom (nogicom) oslonjenim na pod te tako ne iziskuje veliki napor kod svirača.

Ton mu je najsličniji ljudskom glasu te svojom ljepotom zvuka oduševljava brojne slušatelje diljem svijeta. Skladbe za violončelo pišu se uglavnom u F-ključu, ali se nekad koriste još dva ključa: G i C (tenor) ključevi.

Ostali odjeli

 

ODJEL ZA KLAVIR I ORGULJE

Klavir je instrument s tipkama koji proizvodi ton udarom batića, koji je povezan s tipkom, u žicu.

 

ODJEL ZA HARMONIKU

Harmonika je veoma široko rasprostranjeno glazbalo koje se upotrebljava u raznim tipovima glazbe.

 

ODJEL ZA PUHAČE

Flauta je glazbeni instrument koji spada u porodicu drvenih puhačkih instrumenata.

 

ODJEL ZA OPĆEOBRAZOVNE PREDMETE

 

ODJEL ZA GITARU

Gitara kao glazbalo postoji još od staroga vijeka, ali ne u današnjem obliku. U  8. stoljeću  Arapi su, prilikom osvajanja ...

 

ODJEL ZA TAMBURE

Tambura (često korištena umanjenica je tamburica) je hrvatsko tradicijsko narodno trzalačko žičano glazbalo.

 

ODJEL ZA TEORIJSKE GLAZBENE PREDMETE

U školskoj godini 2015./2016. nastavu solfeggia polazi 477 učenika, podijeljenih u 32 grupe.

 

SKUPNO MUZICIRANJE

Zborovi, orkestri i komorni sastavi.