Odjel za puhače

Pročelnica: Roberta Glavaš, prof. mentor

Nastava na Odjelu za puhače organizirana je individualno.


Od 1. do 3. razreda nastava se održava 2 puta tjedno po 30', a od 4. do 6. i u 1. i 2. razredu srednje 2 puta tjedno po 45'.

 

Osim individualne nastave nastavnici održavaju i nastavu komorne glazbe, a učenici polaze i Orkestar za puhače koje vode nastavnici:

Martin Potočnik - veliki puhački orkestar i Zvonimir Marković - mali puhački orkestar.

 

U školskoj godini 2021./2022. uveden je i fakultativni predmet za učenike srednje glazbene škole: Uvod u audio produkciju i elektroničku glazbu koju predaje nastavnik saksofona, Ivan Pavić.

 

Nastavu flaute vodi 6 nastavnica:

  • Fanika Ivančić, prof.
  • Jelena Valković, prof. savjetnik
  • Roberta Glavaš, prof. mentor
  • Dora Đapić, mag. mus.

Nastavu klarineta vode 2 nastavnika:

  • Ana Veseli, mag. mus.
  • Martin Potočnik, prof.

Nastavu trube vodi nastavnik Ozren Ćorković, prof.

 

Nastavu saksofona vode nastavnici:

  • Ivan Pavić, prof.
  • Patrik Prežgaj, mag. mus. 

Nastavu oboe vodi nastavnica Višnja Stapić, mag. mus.

 

Nastavu trombona vodi nastavnik Zvonimir Marković, mag. mus.

 

Eufonij

Limeni puhački instrument s usnikom u obliku šalice, ima 3-4 ventila i odlikuje ga pun i raskošan ton. Koristi se u puhačkim orkestrima i kao solistički instrument. Zvuk mu odgovara baritonskom registru ljudskog glasa, pa ga se naziva i bariton.

Flauta

Flauta je glazbeni instrument koji spada u porodicu drvenih puhačkih instrumenata, ujedno je i najpokretniji instrument u toj skupini.

Razlikujemo uzdužnu i poprečnu flautu, kod oba instrumenta je jedna dimenzija bitno veća od druge dvije, no razlikuju se u tome što se u uzdužnu flautu zrak upuhuje na vrhu instrumenta, tako da se instrument nalazi ravno ispred nas i sviramo ga držeći ruke ispred sebe, dok se kod poprečne flaute zrak također upuhuje na vrhu instrumenta, ali sa strane, i instrument držimo s jedne strane lica i sviramo ga držeći ruke na strani, ne videći ih.

Klarinet

Klarinet (it. clarinetto; njem. Klarinette; fr. clarinette; en. clarinet; rus. кларинет), skraćeno Cl., drveni je puhački instrument s јednostrukim јezičkom od trske.

Oboa

Oboa je drveno puhačko glazbalo. Izrađena je u tri dijela ili „zgloba“ koji čine usko bušenu cijev od tvrda drveta (najčešće ebanovina ili ružino drvo). U uži kraj cijevi utaknut je pisak s dvostrukim jezičcem od trske, a širi kraj završava neznatnim zvonolikim proširenjem. Ton se dobiva upuhivanjem zraka kroz vrlo uski otvor na kraju jezičca i pritiskom prstiju na klapne, s pomoću kojih se mijenja duljina stupa zraka u svirali, a time i visina tona. Od 18. stoljeća oboa je jedno od najvažnijih orekstralnih glazbala, ali i solističko i komorno glazbalo.

Trombon

Trombon je limeno puhačko glazbalo. Potječe iz 15. stoljeća kada se pojavio kao prilagođeni oblik trublje s povlačkom.  Sastoji se od tri dijela: usnika, korpusa i povlačka. Ton se dobiva upuhivanjem zraka i povlačenjam povlačka. Izražajne je i emotivne boje zvuka.

Truba

Truba ili trublja je limeno puhačko glazbalo koje izvodi najviše tonove, dakle više tonove od tube, roga i trombona. Smatra se jednim od najstarijih glazbala, pa se tako spominje već u antici.

Tuba

Limeni puhački instrument s usnikom u obliku šalice, ima 4-5 ventila i najdublji je instrument u skupini limenih puhačkih instrumenata. Tuba je stalan član simfonijskog i puhačkog orkestra, ali ju susrećemo i kao solistički instrument. Odlikuje ju mekan i prodoran ton.

Saksofon

Saksofon je najmlađi u porodici drvenih duhačkih instrumenta. Porodicu saksofona izumio je A. Sax 1840. i danas se najčešće upotrebljavaju sopran, alt, tenor i bariton saksofon. Instrument ima usnik i jednostruki pisak kao i klarinet. Saksofon je transponirajući instrument (Es/B). Originalna djela za saksofon skladana su većinom od 20. st. do danas. Javlja se kao orkestralni instrument, solo ili u komornoj glazbi od koje je najčešći kvartet saksofona.

Ostali odjeli

 

ODJEL ZA GUDAČE

Violina je gudački instrument s četiri žice, i od svih gudačkih instrumenata proizvodi najviše tonove i najmanjih je dimenzija.

 

ODJEL ZA KLAVIR I ORGULJE

Klavir je instrument s tipkama koji proizvodi ton udarom batića, koji je povezan s tipkom, u žicu.

 

ODJEL ZA HARMONIKU

Harmonika je veoma široko rasprostranjeno glazbalo koje se upotrebljava u raznim tipovima glazbe.

 

ODJEL ZA OPĆEOBRAZOVNE PREDMETE

 

ODJEL ZA GITARU

Gitara kao glazbalo postoji još od staroga vijeka, ali ne u današnjem obliku. U  8. stoljeću  Arapi su, prilikom osvajanja ...

 

ODJEL ZA TAMBURE

Tambura (često korištena umanjenica je tamburica) je hrvatsko tradicijsko narodno trzalačko žičano glazbalo.

 

ODJEL ZA TEORIJSKE GLAZBENE PREDMETE

U školskoj godini 2015./2016. nastavu solfeggia polazi 477 učenika, podijeljenih u 32 grupe.

 

SKUPNO MUZICIRANJE

Zborovi, orkestri i komorni sastavi.