Nastavu klavira kao glavnog predmeta pohađa preko 150 učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Nastavu orgulja pohađa dvoje učenika srednje škole. Nastava se održava individualno, počevši od dva sata tjedno po 30 minuta kroz prva tri razreda osnovne škole, dva sata tjedno po 45 minuta kroz daljnje osnovnoškolsko i dio srednjoškolskog obrazovanja, do tri školska sata u trećem i četvrtom razredu srednje škole.

 

Odjel za klavir i orgulje čini 17 nastavnika:

 • Nikola Domjanić, mag. mus.
 • Margareta Golenić, prof.
 • Igor Grgurić, prof.
 • Antonija Lisičak Hođa, prof.
 • Daniela Marjanović, prof.
 • Iva Matošević, prof.
 • Marina Mijatović, prof. mentor
 • Zrinka Mužek, mag. mus.
 • Andreja Semeš Modrić, prof.
 • Dunja Bičanić Todorović, prof.
 • Valentina Kezerić Zirdum, prof. savjetnik
 • Vlatka Kocijančić, prof.
 • Zrin Kocijančić, prof.
 • Josipa Adžić, mag. mus.
 • Josip Frigan, mag. mus.
 • Luka Ratkajec, mag.mus.
 • Ana Glasnović, mag.mus. - nastavnica orgulja i klavira

 

Učenici nastupaju na koncertima klase, odjelnim produkcijama, koncertima na razini škole te onima u suradnji s drugim glazbenim školama u Zagrebu i šire. Brojni učenici sudjeluju i osvajaju nagrade na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima (Mladi virtuozi, Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Koroško klavirsko tekmovanje Radlje ob Dravi, Memorijal Jurica Murai). Tijekom školske godine Odjel organizira seminare za učenike i nastavnike klavira i orgulja koje vode poznati klaviristi i orguljaši. 

O klaviru

Klavir je instrument s tipkama koji proizvodi ton udarom batića, koji je povezan s tipkom, u žicu. Opseg mu je od subkontra A (2A) do c5. Literatura se piše u dva linijska sistema, gornji svira desna ruka i piše se uglavnom u violinskom ključu, donji linijski sistem svira lijeva ruka i piše se većinom u bas ključu. Izvođač na klaviru se zove pijanist. Zbog svojih velikih tehničkih i muzičkih mogućnosti je jedan od instrumenata s vrlo bogatom muzičkom literaturom.

O orguljama

Orgulje su jedan od puhačkih instrumenata, a zovu ih još i "kraljicom instrumenata" jer mogu oponašati zvuk orkestra. Orgulje se sastoje od tri dijela: sviraonika na kojima orguljaš svira, cijevi (svirale) i trakture koja povezuje sviraonik s cijevima. 
Orgulje proizvode zvuk pomoću mijeha koji ispumpava zrak koji prilikom ulaska u cijev (sviralu) proizvodi ton. Orgulje imaju i pedale na kojima orguljaš svira nogama i zato se za sviranje koriste i posebne cipele. Orguljaše zbog njihovih sposobnosti ubrajaju pod najcjenjenije glazbenike.

Ostali odjeli

 

ODJEL ZA GUDAČE

Violina je gudački instrument s četiri žice, i od svih gudačkih instrumenata proizvodi najviše tonove i najmanjih je dimenzija.

 

ODJEL ZA HARMONIKU

Harmonika je veoma široko rasprostranjeno glazbalo koje se upotrebljava u raznim tipovima glazbe.

 

ODJEL ZA PUHAČE

Flauta je glazbeni instrument koji spada u porodicu drvenih puhačkih instrumenata.

 

ODJEL ZA OPĆEOBRAZOVNE PREDMETE

 

ODJEL ZA GITARU

Gitara kao glazbalo postoji još od staroga vijeka, ali ne u današnjem obliku. U  8. stoljeću  Arapi su, prilikom osvajanja ...

 

ODJEL ZA TAMBURE

Tambura (često korištena umanjenica je tamburica) je hrvatsko tradicijsko narodno trzalačko žičano glazbalo.

 

ODJEL ZA TEORIJSKE GLAZBENE PREDMETE

U školskoj godini 2015./2016. nastavu solfeggia polazi 477 učenika, podijeljenih u 32 grupe.

 

SKUPNO MUZICIRANJE

Zborovi, orkestri i komorni sastavi.