Glazbena škola Zlatka Grgoševića s programom srednjeg glazbenog obrazovanja počela je u školskoj godini 2016./2017., a već šk. god. 2018./2019.  upisuje prvi razred srednje škole s općeobrazovnim predmetima. Nastava općeobrazovnih predmeta održava se u prostoru Gimnazije Sesvete, Bistrička 7, a pohađaju je učenici sva četiri razreda.

 

Odjel za općeobrazovne predmete čini 18 nastavnika:

 • Hrvatski jezik – Jelena Anđal, prof. i Sanja Ivošević, mag.educ.philol.croat.
 • Engleski jezik – Josipa Kaucki, mag. educ. hist. mag. philol. ang.
 • Njemački jezik – Maša Kohut, prof. njemačkog jezika i književnosti, prof. engleskog jezika i književnosti
 • Talijanski jezik – Ljiljana Kurjak, prof. talijanskog jezika
 • Latinski jezik – Klaudia Pilko, prof. latinskog jezika i književnosti
 • Matematika – Tueta Prekpaljaj, mag. educ. math.
 • Povijest  – Ana Jaklinović, mag. educ. hist.
 • Geografija - Zlatka Gašparac, mag. geogr.
 • Informatika – Lucija Tustanić, prof.
 • Vjeronauk – Ivana Jukić, mag. paed. relig. et catech. (zamjena: Marija Čukulic, mag. paed. relig. et catech.)
 • Etika i filozofija – Antonela Zeko, prof. teologije
 • Likovna kultura – Andrea Žuljević, mag. educ. art.
 • Tjelesna i zdravstvena kultura -  Ivana Kranjec, dipl. nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture
  i Ines Patafta, prof.
 • Biologija (izborni) – Ana Lopac Groš, prof.
 • Kemija (izborni) – Marijana Magdić, prof.
 • Fizika (izborni) – Ana Canjuga, mag. educ. fizike
 • Psihologija – Dora Turčinović, mag. psych. (zamjena: Rea Hamarić, mag. psych.) 

 

Ostali odjeli

 

ODJEL ZA GUDAČE

Violina je gudački instrument s četiri žice, i od svih gudačkih instrumenata proizvodi najviše tonove i najmanjih je dimenzija.

 

ODJEL ZA KLAVIR I ORGULJE

Klavir je instrument s tipkama koji proizvodi ton udarom batića, koji je povezan s tipkom, u žicu.

 

ODJEL ZA HARMONIKU

Harmonika je veoma široko rasprostranjeno glazbalo koje se upotrebljava u raznim tipovima glazbe.

 

ODJEL ZA PUHAČE

Flauta je glazbeni instrument koji spada u porodicu drvenih puhačkih instrumenata.

 

ODJEL ZA GITARU

Gitara kao glazbalo postoji još od staroga vijeka, ali ne u današnjem obliku. U  8. stoljeću  Arapi su, prilikom osvajanja ...

 

ODJEL ZA TAMBURE

Tambura (često korištena umanjenica je tamburica) je hrvatsko tradicijsko narodno trzalačko žičano glazbalo.

 

ODJEL ZA TEORIJSKE GLAZBENE PREDMETE

U školskoj godini 2015./2016. nastavu solfeggia polazi 477 učenika, podijeljenih u 32 grupe.

 

SKUPNO MUZICIRANJE

Zborovi, orkestri i komorni sastavi.