VIJEĆE

RODITELJA & UČENIKA

Razred: 1. A
Vijeće roditelja: IVANA DENIĆ
Vijeće učenika: MANUELA DODIG

 

Razred: 1. B
Vijeće roditelja: SLAVEN RELJIĆ
Vijeće učenika: ANA LETICIJA LUČIĆ

 

Razred: 1. C
Vijeće roditelja: IVANA VEČEK
Vijeće učenika: MILA PRELEC

 

Razred : 1. D

Vijeće roditelja: ROBERT BIROV
Vijeće učenika: LUKA FILIPOVIĆ

 

Razred : 1. E

Vijeće roditelja: DALIJA MUŽETIĆ
Vijeće učenika: KATJA POKRAJČIĆ

 

Razred : 1. F

Vijeće roditelja: JASMINKA MLINAR
Vijeće učenika: LOVRO BROZ

 

Razred: 1. Z
Vijeće roditelja: KRISTINA RAVLIĆ BRLEKOVIĆ
Vijeće učenika: MATIJA BRLEKOVIĆ

 

Razred: 2. A
Vijeće roditelja: JOSIP JUKIĆ
Vijeće učenika: KRISTINA JUKIĆ

 

Razred: 2. B
Vijeće roditelja: MAJA TOMAŠEVIĆ
Vijeće učenika: MIA MATIĆ

 

Razred : 2. C
Vijeće roditelja: ANITA MAGOVAC
Vijeće učenika: ROBERT VALKOVIĆ

 

Razred : 2. D
Vijeće roditelja: SANJA KOLARIĆ PIPLICA
Vijeće učenika: LUKAS DIVKOVIĆ

 

Razred : 2. E

Vijeće roditelja : 
Vijeće učenika : MIHAEL ČIČAK

                           

                             Razred : 2. F

Vijeće roditelja : INES ŠALIĆ

Vijeće učenika : LENARD FORETIĆ

 

Razred : 2. Z
Vijeće roditelja: STJEPAN FORKO
Vijeće učenika: KLARA PUHELEK

 

Razred: 3. A
Vijeće roditelja: RUŽICA ZLOMISLIĆ
Vijeće učenika: MIA SLIJEPČEVIĆ

 

Razred: 3. B
Vijeće roditelja: DARIJAN KUZMIĆ
Vijeće učenika: JULIJA ŠARIĆ

Razred: 3. C
Vijeće roditelja: NIKOLINA ŠANTIĆ
Vijeće učenika: VITA BOROŠ

 

Razred: 3. D
Vijeće roditelja: DRAŽEN REP
Vijeće učenika: TONKA REP

 

Razred: 3. E

Vijeće roditelja: KRISTINA DŽEKO

Vijeće učenika: HANA BRUSAN

 

Razred: 3. F

Vijeće roditelja: NIKOLA ŠUBIĆ

Vijeće učenika: PETRA VLAJČIĆ

 

Razred: 3. Z
Vijeće roditelja: JELENA FIŠTREK
Vijeće učenika: ANA FIŠTREK

 

Razred: 4. A 
Vijeće roditelja : ŽELJKA STRAŽNICKY
Vijeće učenika: BENJAMIN LIJOVIĆ

 

Razred: 4. B
Vijeće roditelja: HELENA LIJOVIĆ
Vijeće učenika: PETAR KUBIN

 

Razred: 4. C
Vijeće roditelja: JELENA KOREN

(zamjenica predsjednika)
Vijeće učenika: NIKA PAŠALIĆ

 

Razred: 4. D
Vijeće roditelja: IVA ČULO
Vijeće učenika: LUKA ČULJAK


Razred: 4. E
Vijeće roditelja: SANJA ERCEGOVIĆ RAŽIĆ
Vijeće učenika: NOA RUKAVINA

 

Razred: 4. Z
Vijeće roditelja: DUNJA MARIJA TOMAŠKOVIĆ
Vijeće učenika: GABRIJELA TOMAŠKOVIĆ

Razred: 5. A
Vijeće roditelja: IVANA BAN
Vijeće učenika: LENA KOZINA

 

Razred: 5. B
Vijeće roditelja: VESNA BOŠNJAK
Vijeće učenika: SARA BILANOVIĆ

 

Razred: 5. C
Vijeće roditelja: IVANA HAVERLE KOZARIĆ
Vijeće učenika: PETRA JOLIĆ

 

Razred: 5. D
Vijeće roditelja: KREŠIMIR GREGUREC
Vijeće učenika: DORA KUŠIĆ

 

Razred: 5. Z
Vijeće roditelja: IVAN DOMITRAN
Vijeće učenika: TONI DOMITRAN

Razred: 5. Z
Vijeće roditelja: SUZANA ŠEB
Vijeće učenika: DAVID ŠEB

 

Razred: 6. A

Vijeće roditelja: PETRA JANKOVIĆ
Vijeće učenika: ANA SLADOJA

 

Razred: 6. B
Vijeće roditelja: BOŽICA GRUGAN
Vijeće učenika: JULIJA BOŠNJAK

 

Razred: 6. C
Vijeće roditelja: RENATA BREZAK
Vijeće učenika: MARGARETA BREZAK

 

Razred: 6. D
Vijeće roditelja: VESNA GREGUREC
Vijeće učenika: PETAR GREGUREC

 

Razred: 6. Z

Vijeće roditelja: IVANA PTIČEK

Vijeće učenika: GABRIJELA PTIČEK

 

Razred: 1. PR

Vijeće roditelja: HELENA KORDEK

Vijeće učenika: DAVID KORDEK

 

Razred: 2. PR

Vijeće roditelja: ZVJEZDANA MAJSTOROVIĆ

Vijeće učenika: MATEJ KENFELJA

 

Razred: 1. A - SŠ
Vijeće roditelja: AMARELA SEFEROVIĆ HERMEŠĆEC
Vijeće učenika: MARTIN BIELEN

 

Razred: 1.B - SŠ
Vijeće roditelja: STJEPAN HOJSAK
Vijeće učenika: LUCIJA HOJSAK

 

Razred : 2. A - SŠ
Vijeće roditelja: SANDRA MARIČIĆ
Vijeće učenika: JOSIP BUĆI (predsjednik)

 

Razred : 3. A - SŠ
Vijeće roditelja: STIPE JOLIĆ (predsjednik)
Vijeće učenika: KAROLINA MITROVIĆ

 

Razred : 4. A - SŠ
Vijeće roditelja: BOŽANA ŠUŠNJAR HODAK
Vijeće učenika: KATARINA EVSEEV