VIJEĆE

RODITELJA & UČENIKA

Razred: 1. A
Vijeće roditelja: JASMINA GLUHAK
Vijeće učenika: KLARA DOLENEC

 

Razred: 1. B
Vijeće roditelja: DAMIR STRBAT
Vijeće učenika: EMMA VUKMANIĆ

 

Razred: 1. C
Vijeće roditelja: ANITA MAGOVAC ČIBARIĆ
Vijeće učenika: SEBASTIJAN PATAFTA

 

Razred : 1. D

Vijeće roditelja: DIANA NOVINC MALKIĆ
Vijeće učenika: LOVRO ANCIĆ

 

Razred : 1. E

Vijeće roditelja: VALENTINA FORETIĆ
Vijeće učenika: LENARD FORETIĆ

 

Razred : 1. Z

Vijeće roditelja: NATAŠA PUHELEK
Vijeće učenika: GABRIJELA ZBILJSKI MIHEKOVEC

 

Razred: 2. A
Vijeće roditelja: IVAN ČAVLOVIĆ
Vijeće učenika: ALISA KRNJAK

 

Razred: 2. B
Vijeće roditelja: DANIJEL KUZMIĆ
Vijeće učenika: JULIJA ŠARIĆ

 

Razred: 2. C
Vijeće roditelja: MATEJA ČIBARIĆ
Vijeće učenika: MARTA MATEŠIĆ

 

Razred : 2. D
Vijeće roditelja: NIKOLINA ŠANTIĆ
Vijeće učenika: AURORA BRLEČIĆ

 

Razred : 2. E
Vijeće roditelja: DAMIR PIRIĆ
Vijeće učenika: VIKTORIA ŠANTIĆ

 

Razred : 2. F

Vijeće roditelja : PERICA KOVAČEVIĆ
Vijeće učenika : Josip Cvenarić

                           

                             Razred : 2. G

         Vijeće roditelja : MARIO VUKOJA
             Vijeće učenika : TENA ČUKELJ

 

Razred : 2. Z
Vijeće roditelja: MARINA ZDELAR
Vijeće učenika: EVA MARKOVIĆ

Razred: 3. A
Vijeće roditelja: VALENTINA MILIŠIĆ
Vijeće učenika: MARA MITRESKI

 

Razred: 3. B
Vijeće roditelja: PETRA ČULJAK
Vijeće učenika: MARIJETA JUKIĆ

 

Razred: 3. C
Vijeće roditelja: ŽELJKA PIŠKOVIĆ KOŽUL
Vijeće učenika: NIKA PAŠALIĆ

 

Razred: 3. D
Vijeće roditelja: MARIO KORDIĆ
(zamjenik predsjednika)
Vijeće učenika: NIKA MARI KOLIĆ

 

Razred: 3. Z
Vijeće roditelja: DUNJA MARIJA GABRIJEL
Vijeće učenika: IVONA JELAVIĆ

 

Razred: 4. A 
Vijeće roditelja : VIŠNJICA IVANIĆ NOVAK
Vijeće učenika: JOSIPA KREŠIĆ

 

Razred: 4. B
Vijeće roditelja: MARIJA KRALJ
Vijeće učenika: SARA LULIĆ

 

Razred: 4. C
Vijeće roditelja: DANIJELA SOLDO
Vijeće učenika: VITA VALKOVIĆ

 

Razred: 4. D
Vijeće roditelja: MARKO PRIMORAC
Vijeće učenika: ANTE PRIMORAC


Razred: 4. E
Vijeće roditelja: VESNA KOLAR
Vijeće učenika: MARKO VUKUŠIĆ

Razred: 4. Z
Vijeće roditelja: SUZANA HORVAT ŠEB
Vijeće učenika: HELENA BRCKOVIĆ

Razred: 5. A
Vijeće roditelja: IVANA BAN
Vijeće učenika: LENA KOZINA

 

Razred: 5. B
Vijeće roditelja: VESNA BOŠNJAK
Vijeće učenika: SARA BILANOVIĆ

 

Razred: 5. C
Vijeće roditelja: IVANA HAVERLE KOZARIĆ
Vijeće učenika: PETRA JOLIĆ

 

Razred: 5. D
Vijeće roditelja: KREŠIMIR GREGUREC
Vijeće učenika: DORA KUŠIĆ

 

Razred: 5. Z
Vijeće roditelja: IVAN DOMITRAN
Vijeće učenika: TONI DOMITRAN

Razred: 6. A

Vijeće roditelja: MARIJA JOSIPOVIĆ
Vijeće učenika: ANA SLADOJA

 

Razred: 6. B
Vijeće roditelja: 
Vijeće učenika: VITA VALIDŽIĆ

 

Razred: 6. C
Vijeće roditelja: DRAŽENKA BENDELJA KOCEK
Vijeće učenika: LEON FILIPOVIĆ

 

Razred: 6. D
Vijeće roditelja: MIA LUKANIĆ
Vijeće učenika: IVONA PUŠIĆ

 

Razred: 1. A - SŠ
Vijeće roditelja: MARINA MARINOVIĆ STJEPIĆ
Vijeće učenika: JOSIP BUĆI

 

Razred: 1.B - SŠ
Vijeće roditelja: SANDRA MARIČIĆ
Vijeće učenika: KARLA MAJSTOROVIĆ

 

Razred : 2. A - SŠ
Vijeće roditelja: STIPE JOLIĆ
predsjednik
Vijeće učenika: KAROLINA MITROVIĆ

 

Razred : 2. B - SŠ
Vijeće roditelja: ŽELJKO HANŽIĆ
Vijeće učenika: JAN HERMEŠĆEC
(predsjednik)

 

Razred : 3. A - SŠ
Vijeće roditelja: BOŽANA ŠUŠNJAR HODAK
Vijeće učenika: NINA HODAK

 

Razred : 4. A - SŠ
Vijeće roditelja: MARIJA KRALJ
Vijeće učenika: LUCIJA REZO

 

Razred : 4. B - SŠ
Vijeće roditelja: ANTO EŠEGOVIĆ
Vijeće učenika: DAVID GALOVIĆ